Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen, verordeningen, vergunningen voor evenementen, verbouwingen of het kappen van een boom: deze besluiten noemen we bekendmakingen. Sommige besluiten hebben gevolgen voor uzelf of voor uw buurt. De besluiten maken we online bekend op Overheid.nl en/of publiceren we in het Hart van Holland.