Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen, verordeningen, vergunningen voor evenementen, verbouwingen of het kappen van een boom. Deze besluiten noemen we bekendmakingen en hebben soms gevolgen voor uzelf of voor uw buurt. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. De besluiten maken we digitaal bekend en/of via het Hart van Holland. Veel besluiten moeten ook digitaal bekend worden gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl