Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen, verordeningen, vergunningen voor evenementen, verbouwingen of het kappen van een boom: deze besluiten noemen we bekendmakingen. Sommige besluiten hebben gevolgen voor uzelf of voor uw buurt. De besluiten maken we online bekend op Overheid.nl en/of publiceren we in het Hart van Holland. 

 

Gratis aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich gratis aanmelden bij Overheid.nl. Deze site heeft e-mailservice. Als u zich aanmeldt voor deze e-mailservice, ontvangt u besluiten en andere berichten die door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden. U kunt zelf het soort bericht instellen en aangeven van welke organisatie u deze berichten wilt ontvangen.