Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen, verordeningen, vergunningen voor evenementen, verbouwingen of het kappen van een boom. Deze besluiten noemen we bekendmakingen en hebben soms gevolg voor uzelf of voor uw buurt. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. De meeste besluiten maken we digitaal bekend en/of via het Hart van Holland. Veel besluiten moeten ook digitaal bekend worden gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl

Bekendmakingen per mail

U kunt zich aanmelden voor een e-maildienst voor bekendmakingen. U krijgt dan wekelijks een e-mail met daarin de bekendmakingen in uw buurt. U geeft zelf aan welke bekendmakingen van welke overheidsorganisatie u in uw mailbox wilt krijgen.