Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen, verordeningen, vergunningen voor evenementen, verbouwingen of het kappen van een boom: deze besluiten noemen we bekendmakingen. Sommige besluiten hebben gevolgen voor uzelf of voor uw buurt. De besluiten maken we online bekend op Overheid.nl(externe link) en/of publiceren we in het Hart van Holland. 

Gratis aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich gratis aanmelden bij Overheid.nl(externe link). Deze site heeft e-mailservice(externe link). Als u zich aanmeldt voor deze e-mailservice, ontvangt u besluiten en andere berichten die door gemeenten, provincies en waterschappen gepubliceerd zijn. U kunt zelf instellen welk soort bericht en van welke organisatie u berichten ontvangt.