Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe Omgevingswet voor inwoners, organisaties en bedrijven. De wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet voegt wetten samen en maakt de regels voor wat u buiten ziet, ruikt en hoort makkelijker. U weet hierdoor in één keer wat de regels van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk zijn.

Natuurgebied Gouwebos

Veel gestelde vragen

De vergunningcheck is een hulpmiddel en helpt u duidelijk te krijgen of en welke vergunning(en) u moet aanvragen voor uw plan. In het omgevingsloket beantwoordt u eerst een aantal vragen over bijvoorbeeld de locatie en de werkzaamheden. Vervolgens krijgt u een overzicht met alle verschillende activiteiten. Per activiteit wordt aangegeven wat u moet doen. De vergunningcheck kunt u vinden in het omgevingsloket online. Op de website van de ODMH vindt u meer informatie over de vergunningcheck.

Via het omgevingsloket online doet u een vergunningcheck. U ziet dan of u alleen een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Zij kunnen u verder helpen. De ODMH voert verschillende taken uit voor de gemeente Waddinxveen, waaronder vergunningverlening. Voor al uw vragen over een omgevingsvergunningaanvraag kunt u terecht op de website van ODMH.

Als de gemeente u al een vergunning verleend heeft voor 31 december 2023 dan vervalt deze niet door de Omgevingswet. Uw vergunning blijft dan geldig.

Alle bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 gelden, worden na 1 januari 2024 onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan. Als het ontwerp van een bestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt deze volgens het oude recht afgehandeld.

Ondernemers en bewoners hebben door de Omgevingswet meer ruimte om actief mee te denken over plannen in hun gemeente. Dit heet participatie. Met participatie wordt de omgeving (het liefst zo vroeg mogelijk) bij het plan betrokken.

Wanneer de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, geldt er in een aantal gevallen participatieverplichting. Initiatiefnemers moeten hierbij aan te geven of en hoe de omgeving bij het plan is betrokken. Op de pagina Participatie vindt u meer informatie.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert verschillende taken uit voor de gemeente Waddinxveen. Zo voert de ODMH milieu- en woningtoezichttaken uit. Daarnaast houdt de organisatie zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Tot slot adviseert de ODMH de gemeente over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen.

Wilt u de inhoud van uw vergunningaanvraag bespreken? Vraag dan een vooroverleg aan

Wilt u weten of uw vergunningaanvraag volledig is? Of wilt u de inhoud bespreken? Dan kunt u in een aantal gevallen een vooroverleg aanvragen.

Hoe werkt het?

U vult in het Omgevingsloket uw gegevens voor uw vergunningaanvraag in. Na het invullen, kiest u voor de knop “conceptverzoek” en niet voor de knop “aanvragen”. Afhankelijk van het soort aanvraag, neemt de omgevingsdienst Midden-Holland of de gemeente contact met u op. Is de knop “conceptverzoek” niet aanwezig? Dan kunt u geen vooroverleg voor uw vergunningaanvraag aanvragen.

Het vooroverleg kan geld kosten

Soms moet u voor een vooroverleg betalen. Dan worden er leges in rekening gebracht. In Legesverordening staat voor welk vooroverleg u moet betalen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert verschillende taken uit voor de gemeente Waddinxveen, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels en bouw- en woningtoezicht. De ODMH is het eerste contactpunt waar u terecht kunt met deze vragen. Op de website van de ODMH staan meer veel gestelde vragen. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u een bericht sturen naar omgevingsvergunning@waddinxveen.nl.

Alle bekendmakingen over vergunningen in Waddinxveen publiceren wij op de website van de overheid.

Recente bouwplannen of vergunningaanvragen kunt u bekijken via de Omgevingsdienst Midden-Holland

Oudere bouwdossiers liggen bij het Streekarchief in Gouda.

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Heeft u vragen over de Omgevingswet?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet in Waddinxveen? Stuur een e-mail naar omgevingswet@waddinxveen.nl.