Bouwen en Wonen, 2024 week 15

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Binnendoor 40: inpandige aanpassingen aan units 7.04-7.08 WiCe Gouweplein (start 27-03-2024, zaaknummer 2024-00007235, publicatie 03-04-2024);
 • Noordkade 151E: plaatsen zonnepanelen zijmuur (start 19-03-2024, zaaknummer 2024-00006484, publicatie 04-04-2024);
 • de Akker 107: realiseren aanbouw achterzijde woning (start 31-03-2024, zaaknummer 2024-00007467, publicatie 05-04-2024);
 • Onderweg 89: realiseren dakopbouw aan voorzijde woning (start 02-04-2024, zaaknummer 2024-00007502, publicatie 05-04-2024);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 39A: vervangen dakplaten van garage (start 01-04-2024, zaaknummer 2024-00007469, publicatie 08-04-2024).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Tweede Bloksweg naast 38A: bouwen woning kavel 43 WDV01E4238 (verzonden 29-03-2024, publicatie 03-04-2024, zaaknummer 2023-00020477, toegekend);
 • Acaciastraat 23: plaatsen dakopbouw (verzonden 02-04-2024, publicatie 04-04-2024, zaaknummer 2024-00006419, toegekend);
 • Zuidkade 205: verbouwen woning (verzonden 03-04-2024, publicatie 05-04-2024, zaaknummer 2024-00003600, toegekend);
 • St. Victorstraat 54: aanpassen entreegebied (verzonden 03-04-2024, publicatie 05-04-2024, zaaknummer 2024-00004743, toegekend);
 • Dorpstraat 13: wijzigen van kantoorbestemming naar woonbestemming (verzonden 03-04-2024, publicatie 05-04-2024, zaaknummer 2024-00005625, toegekend);
 • Nesse 46: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (geweigerd) (verzonden 04-04-2024, publicatie 08-04-2024, zaaknummer 2023-00020360, afgewezen);
 • Noordeinde 61: (verleend) slopen vrijstaande woning en vellen van 12 bomen (verzonden 04-04-2024, publicatie 08-04-2024, zaaknummer 2024-00003562, deels toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Zesde Tochtweg 2A: bouwen van bedrijfsruimte (verzonden 03-04-2024, publicatie 05-04-2024, zaaknummer 2023-00020502).
 • bij Ebbenhout, Cederhout en Grenenhout: aanleg speelvoorzieningen hoger dan 2m (verzonden 04-04-2024, publicatie 08-04-2024, zaaknummer 2024-00003367).

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen via info@odmh.nl.