Ontwerp omgevingsvergunning Florijnlaan naast 100, 2024 week 15

B&W maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘zes Tiny Houses aan de Florijnlaan naast 100’ ter inzage ligt.

Waar gaat de ontwerp omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om zes starterswoningen, in de vorm van Tiny Houses, aan de Florijnlaan te bouwen. De Tiny Houses komen naast de hospice aan Florijnlaan 100 te staan. Het plan voorziet een hofje waar zes Tiny Houses komen. Het hofje wordt omringd door een groene erfafscheiding en vooraan in het hofje komen bergingen. Voor de nieuwe starterswoningen aan de Florijnlaan komen zes parkeerplaatsen. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Plan Nooitgedacht’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken, omdat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd

De ontwerp omgevingsvergunning wordt voor 6 weken ter inzage gelegd. Vanaf 11 april tot en met 23 mei kunt u deze vinden op de website www.offcielebekendmakingen.nl Een andere mogelijkheid om de ontwerpvergunning in te zien is via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de IMRO-code NL.IMRO.0627.OVflorijnlaan-0301.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt tot en met 23 mei mondeling of schriftelijk uw zienswijze(n) indienen over de ontwerp omgevingsvergunning. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van B&W, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in uw aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning Tiny Houses Florijnlaan naast 100’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via 088 5450 000.

Voor meer informatie over deze publicatie of de ontwerp omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw G. Versteeg via e-mail (g.versteeg@waddinxveen.nl) of telefoonnummer 14 0182.