Beleidsvisie Sociaal Domein, 2024 week 15

De raad van de gemeente Waddinxveen heeft op 14 februari 2024 de visie Sociaal Domein 2024 – 2028 vastgesteld.

De visie gaat over Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet. Deze visie heeft ook een hoofdstuk over de Sociale Basis die gevraagd wordt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De visie Sociaal Domein is opgesteld met informatie uit landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en gegevens. Deze visie omschrijft wat we in Waddinxveen doen en wat we willen en soms moeten.