Verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen en kan zich ook verkiesbaar stellen. Op 15 maart organiseren we de gecombineerde verkiezing van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Het college van B&W heeft op 13 december 2022 besloten dat het tellen van de uitgebrachte stemmen op 16 maart 2023 centraal wordt uitgevoerd door het Gemeentelijk Stembureau. In februari 2023 neemt het College een besluit over de vraag waar dat gebeurt en vanaf hoe laat.

rood potlood met stembiljet