Verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen en kan zich ook verkiesbaar stellen.

rood potlood met stembiljet

Het laatste nieuws over de verkiezingen