Verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen en kan zich ook verkiesbaar stellen. Op 22 november 2023 is de vervroegde Tweede Kamerverkiezing.

rood potlood met stembiljet