Verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen en kan zich ook verkiesbaar stellen. Op 15 maart 2023 waren de gecombineerde verkiezing van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Waterschappen.

rood potlood met stembiljet