Besluit uitschrijving uit Basisregistratie Personen (BRP), 2024 week 16

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde personen ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
M.S. Elnaggar14-12-1983
A.C. Marc01-08-1997
Y. Boudadi25-08-1994
D.H.C. Heidergott20-06-1991
Overzicht uitschrijvingen BRP week 16

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.