Aangepast Mandatenbesluit regionaal sociaal domein, 2024 week 15

Op 13 februari 2024 heeft het college van B&W het regionaal inkoopplan Jeugdhulp en Wmo 2025 vastgesteld. Hiermee zorgen we dat de inwoners van Waddinxveen en de regio Midden-Holland ook na 1 januari 2025 de hulp en ondersteuning kunnen ontvangen die ze nodig hebben.

Ook heeft het college besloten het mandatenbesluit Regionaal Sociaal Domein aan te passen.