Verkeersbesluiten, 2024 week 15

Het college van B&W heeft besloten:

  • twee parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie: Sweelinkhof, naast Sweelinckhof 30.

Er wordt voorlopig één parkeervak ingericht als laadvak. Er kan een tweede parkeervak komen als er één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal zijn gedaan. En/of als door het gebruik van de laadpaal in het eerste parkeervak nodig is om een tweede parkeervak in te richten. Het besluit van 24 augustus 2023, met het kenmerk 46375, wordt ingetrokken.

Inzien

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekeningen, kunt u vanaf 18 april t/m 30 mei inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u het besluit op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.