Verkeersbesluiten, 2024 week 17

Het college van B&W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzen twee parkeervakken voor opladen van elektrische voertuigen op:

  • Kapiteel 35 (voorlopig één parkeervak ingericht als laadvak; het tweede parkeervak wordt ingericht als er één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal binnenkomen en/of als het parkeervak vaak wordt gebruikt.
  • Het besluit over de Tweede Bloksweg 10 van 25 oktober 2023, kenmerk 54024, wordt ingetrokken. De andere locaties uit dit besluit worden niet aangepast.

Inzien

Deze verkeersbesluiten, inclusief situatietekeningen, kunt u vanaf 25 april t/m 6 juni 2024 inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u het besluit op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.