Rectificatie ontwerp omgevingsvergunning Florijnlaan naast 100, 2024 week 17

Op woensdag 10 april is in het Hart van Holland en de gemeentelijke website de publicatie tekst voor de ontwerpvergunning voor 6 Tiny Houses aan de Florijnlaan geplaatst. Hierin is te lezen dat de ontwerpvergunning van 11 april tot en met 23 mei 2024 ter inzage ligt en te bekijken is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Door een administratieve fout is het plan pas op 16 april 2024 ter inzage gelegd door de Omgevingsdienst Midden-Holland en op Officiële Bekendmakingen gepubliceerd. Dit heeft als gevolg dat de periode waarin u zienswijze kunt doorgeven op het plan wordt verlengd tot en met 6 juni 2024.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerpvergunning voor 6 Tiny Houses aan de Florijnlaan naast 100 ligt ter inzage van 25 april tot en met 6 juni 2024. U kunt de stukken vinden op www.officielebekendmakingen.nl en via het Omgevingsloket (NL.IMRO.0627.OVflorijnlaan-0301).