Verleende APV-vergunningen, 2024 week 16

Evenementvergunning

Verleend aan Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen voor Parkpret 2024 op 27 april 2024 van 09:30 uur tot 22:30 uur, locatie Burgemeester Warnaarplantsoen en Jan Dorrekenskade-Oost.

Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning

Verleend voor horecagelegenheid Pomodori Sechi, Nesse 16.

Goedkeuring melding inrit

  • Bosboom Toussaintsingel 18
  • Coenecoop 7