Bouwen en wonen, 2024 week 16

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Notenhout 41: plaatsen uit-inrit (start 25-03-2024, zaaknummer 2024-00007068, publicatie 09-04-2024);
 • Houtstraat 45: tijdelijk plaatsen container (start 04-04-2024, zaaknummer 2024-00007812, publicatie 09-04-2024);
 • Zuidkade 205: verbouwen woning (start 04-04-2024, zaaknummer 2024-00007690, publicatie 10-04-2024);
 • Ebbenhout 44: plaatsen overkapping in zij tuin (start 07-04-2024, zaaknummer 2024-00007901, publicatie 11-04-2024);
 • Tweede Bloksweg (kavel 12): bouwen woning (start 09-04-2024, zaaknummer 2024-00008103, publicatie 12-04-2024);
 • op 3 parkeerplaatsen bij Johan Zocherstraat 7: tijdelijk (t/m 21-6-2024) plaatsen zeecontainer en eco-toilet (start 08-04-2024, zaaknummer 2024-00007969, publicatie 12-04-2024);
 • Toernooiweg 101: plaatsen zes lichtmasten bij veld 5 (start 08-04-2024, zaaknummer 2024-00007974, publicatie 15-04-2024);

Bezwaar is niet mogelijk.

Besluit reguliere omgevingsvergunning buitenplans (BOPA)

 • Dorpstraat 13: wijzigen kantoorbestemming naar woonbestemming (verzonden 10-04-2024, publicatie 12-04-2024, zaaknummer 2024-00005625, toegekend).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • tegenover Tesselschadelaan 20-112 (WDV01B7982): tijdelijk plaatsen container, schaftunit en ecotoilet (t/m 19-07-24) (verzonden 05-04-2024, publicatie 09-04-2024, zaaknummer 2024-00006582, toegekend);
 • Zuidkade 186: vervangen en vergroten bestaande dakkapel op voordakvlak (verzonden 08-04-2024, publicatie 10-04-2024, zaaknummer 2023-00020287, toegekend);
 • Plasweg 7: realiseren constructieve doorbraak (verzonden 08-04-2024, publicatie 10-04-2024, zaaknummer 2023-00019459, toegekend);
 • Zuidkade 166: plaatsen nieuwe ramen in voorgevel (verzonden 09-04-2024, publicatie 11-04-2024, zaaknummer 2024-00007123, toegekend);
 • Brugweg 95: uitbreiden woonhuis (verzonden 09-04-2024, publicatie 11-04-2024, zaaknummer 2024-00006061, toegekend);
 • Oranjelaan 3: toevoegen nieuwbouw t.b.v. het (te realiseren) gezondheidscentrum (verzonden 09-04-2024, publicatie 11-04-2024, zaaknummer 2023-00012872, toegekend);
 • Coenecoop 88: optoppen en verduurzamen gevel van kantoorpand (verzonden 11-04-2024, publicatie 15-04-2024, zaaknummer 2023-00020238, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Tweede Bloksweg naast 38F: bouwen woning (verzonden 10-04-2024, publicatie 12-04-2024, zaaknummer 2024-00001696);
 • Tweede Bloksweg tussen 38A en 38F: bouwen woning kavel 14 WDV01E2137 (verzonden 10-04-2024, publicatie 12-04-2024, zaaknummer 2023-00020512).

Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit?

Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.