Iemand machtigen (verkiezingen)

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Dit heet een volmacht. U vult de achterkant van uw stempas in. Heeft u nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u online een volmacht aanvragen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Heeft u uw stempas ontvangen? U geeft uw stempas aan iemand anders die in Waddinxveen woont. Dit heet een onderhandse volmacht. U vult de achterkant in van uw stempas en zet een handtekening. Vergeet niet aan de persoon die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Een foto van uw legitimatiebewijs op de smartphone van de persoon die u hebt gemachtigd mag ook.

Voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.

U kunt maximaal twee keer stemmen met volmacht. Daarnaast kunt u ook zelf stemmen. In totaal kunt u dus 3x stemmen: 1x voor uzelf en 2x voor andere personen met volmacht. De volmachtstemmen brengt u tegelijk uit met uw eigen stem.  

U kunt iemand online machtigen door samen het formulier in te vullen

U heeft hiervoor beiden een DigiD-inlogcode nodig. Online machtiging aanvragen

U vult het papieren volmachtformulier (L8) samen in

  • print het formulier;
  • vul het volmachtformulier in door uzelf en door degene die u machtigt;
  • degene die u machtigt en uzelf ondertekenen het formulier;
  • stuur het formulier naar de gemeente per post of lever het in op het gemeentehuis.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.