Iemand anders voor u laten stemmen (verkiezingen)

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek of in het buitenland bent? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door iemand te machtigen: dit heet een volmacht. Dit kunt u online regelen via onderstaande knop, via uw stempas (achterkant invullen) of via het volmachtformulier.

Volmachtformulier (pdf) downloaden

Via bovenstaande knop kunt u digitaal een volmacht aanvragen. U vult het volmachtformulier in en ondertekent het. De gemachtigde zet ook een handtekening op het volmachtformulier. Dit formulier upload u bij uw online aanvraag.

Zorg ervoor dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk maandag 3 juni 2024 heeft ontvangen. De gemeente stuurt de volmacht per post naar de gemachtigde.

De gemachtigde persoon (andere kiezer) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan de stembureauleden, die vervolgens zijn identiteit en papieren controleert.

U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen.

Met een onderhandse volmacht kunt u iemand machtigen die ook in Waddinxveen woont en een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing.

Voor de onderhandse volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.

Het is belangrijk dat u en de gemachtigde allebei tekenen. U geeft de persoon die u machtigt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De gemachtigde laat in het stembureau een eigen identiteitsbewijs en de kopie van uw identiteitsbewijs zien. De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij/zij op dat moment ook zelf stemt.

Het geven van een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de verkiezingen op 6 juni 2024. 

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand voor u laten stemmen. Download het volmachtformulier. Het is belangrijk dat u en de gemachtigde het formulier invullen en allebei ondertekenen.

Met een schriftelijke volmacht mag u iemand voor u laten stemmen die niet in Waddinxveen woont maar wel een stempas heeft voor deze verkiezing.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar:

Gemeente Waddinxveen/Verkiezingen

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Of per e-mail naar verkiezingen@waddinxveen.nl.

Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt het formulier tot en met maandag 3 juni 2024 ook persoonlijk afgeven bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs per post en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien. Bij het stemmen overhandigt de gemachtigde het volmachtbewijs aan de stembureauleden, die daarna de identiteit en papieren controleert.

U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen.

U kunt maximaal voor 2 personen met volmacht stemmen. Daarnaast kunt u ook zelf stemmen.

Als u voor iemand wil stemmen met een onderhandse volmacht, kan dit alleen als die persoon ook in Waddinxveen woont.

  • Uw eigen identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon waarvoor u stemt. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een ingevuld volmachtbewijs.

Stemmers in het buitenland die nog ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente kunnen stemmen door een volmacht of per brief. Informatie over hoe u dit aan kan vragen vindt u op de website van Stemmen vanuit het buitenland. Een aanvraag voor stemmen per brief moet voor 25 april 2024 worden gedaan bij de gemeente Den Haag.