Stemmen vanuit het buitenland

Bent u in het buitenland als er in Nederland verkiezingen zijn? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie. En staat u nog ingeschreven in Waddinxveen? Dan kunt u toch stemmen per brief of door iemand te machtigen. Hieronder staat uitgelegd hoe u dat doet.

Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

  • U vult een machtigingsformulier in van de gemeente via de knop bovenaan deze pagina
  • U en de persooon die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
  • U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente.
  • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
  • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar de persoon die u heeft gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

U kunt niet per brief stemmen bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen. Voor deze verkiezingen kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Hoe stemt u per brief

  • Vul het formulier in om u te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Dit formulier staat 6 maanden voordat de verkiezingen zijn op de website van gemeente Den Haag.
  • Onderteken het formulier.
  • Upload het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag.
  • U registreert uzelf één keer bij de gemeente Den Haag.
  • De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is daarom niet nodig.

Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel.