Toegankelijke stembureaus

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking (motorisch of visueel). Dit betekent dat de stembureaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn. En dat deze kiezers in deze stembureaus de mogelijkheid hebben zelfstandig te stemmen. Dat kan in Waddinxveen nu ook in een extra toegankelijk stembureau. Een stembureau waar u als kiezer meer ruimte en rust krijgt.

Kiezers met een lichamelijke beperking

Heeft u een lichamelijke beperking (motorisch of visueel) en wilt u in een stembureau stemmen? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau. 

Zelf hulp meenemen

U mag zelf iemand uit uw huishouden meenemen. Die persoon kan u hulp geven op de stemlocatie. 

Hulp vragen aan iemand van het stembureau

Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp.  

Stemmen met een visuele beperking

Bekijk de informatie op de website van www.oogvereniging.nl

In de stembureaus ligt een leesloep. De leesloep vergroot de tekst op het stembiljet. 

Analfabeten en kiezers die de Nederlandse taal niet goed beheersen

Kiezers die analfabeet zijn en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, mogen geen hulp krijgen bij het stemmen. Zij mogen buiten het stemhokje wel uitleg krijgen hoe het stembiljet werkt. Maar zij mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mogen zij buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

Onder curatele gestelde kiezers

Kiezers met een wettelijke vertegenwoordiger (een mentor, bewindvoerder of curator) mogen zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is.

Alleen de kiezer zelf mag iemand machtigen om iemand anders te laten stemmen. Dit geldt ook als de kiezer onder curatele staat. Het initiatief daartoe moet van de kiezer zelf komen.

Kiezers die niet in staat zijn om een handtekening te zetten

Kan een kiezer geen handtekening zetten (op het identiteitsdocument staat “niet in staat tot tekenen”)? Dan kan hij of zij iemand machtigen om voor hem of haar te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

De schriftelijke of de onderhandse volmacht is dan door deze kiezers niet ondertekend. De gemeente of het stembureau controleert in deze gevallen of de opmerking “niet in staat tot tekenen” ook in het identiteitsdocument staat. Als dit niet zo is, is de volmachtstem niet mogelijk.