Stemmen tellen is openbaar

Iedereen die dat wil, mag bij het tellen van de stemmen komen kijken.

  • Woensdag 15 maart vanaf 21:00 uur: tellen van de stemmen op partijniveau op alle 18 stembureaus
  • Donderdag 16 maart vanaf 09:00 uur: tellen van de stemmen op kandidaatsniveau voor alle stembureaus door het Gemeentelijk Stembureau (GSB) op de gemeentewerf, Coenecoop 53. Dan wordt ook de definitieve uitslag van de stemmingen vastgesteld. Na de vergadering van het GSB leest u de uitslagen op de pagina Definitieve uitslagen.