Stemmen tellen is openbaar

Iedereen die dat wil, mag bij het tellen van de stemmen komen kijken.

  • Na het sluiten van de stembussen op 6 juni 2024 om 21.00 uur beginnen de stembureauleden met het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen is openbaar. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. De stembureauleden stellen eerst vast hoeveel personen hebben gestemd: de opkomst.
  • Op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09:00 uur: tellen van de stemmen op kandidaatsniveau voor alle stembureaus door het Gemeentelijk Stembureau (GSB) op de gemeentewerf, Coenecoop 53. Na de vergadering van het GSB leest u de uitslagen op de Verkiezingen.