Fout telling melden verkiezing Europees Parlement 2024

Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan daar een melding van gemaakt worden bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan dan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.

De uitslagen en processen-verbaal worden na de centrale telling gepubliceerd. Komt u daarin een fout tegen, dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Dat is de Kiesraad in Den Haag.

U kunt dit vanaf maandag 10 juni 10:00 uur doorgeven via een formulier die op de website van de kiesraad komt te staan. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media worden gedaan. Meldingen moeten voor maandag 17 juni 224 om 11.00 uur in het bezit zijn van het centraal stembureau.