Kiezerspas aanvragen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. Met een kiezerspas kunt u bij sommige verkiezingen in een andere gemeente stemmen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Let op: U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Om te stemmen in een andere gemeente neemt u uw kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw kiezerspas tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit voor 17:00 uur. Neem het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw stempas.

Schriftelijk aanvragen

Neem uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.