Het laatste nieuws

Week 41 (6 tot en met 12 oktober) staat jaarlijks in het teken van de Week van de Veiligheid. Het doel van de week van de veiligheid is het thema preventie extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist in de wintermaanden criminaliteit stijgt. Branche- en koepelorganisaties in tal van sectoren, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie hebben in week 41 de volgende activiteiten georganiseerd.

Lees verder
We gaan meer een beroep doen op uw eigen kracht en het benutten van uw eigen netwerk voordat de overheid gaat zorgen. Voor de meest kwetsbaren in de samenleving blijft de overheid zorgen.

In de week van maandag 20 oktober worden in de bushokjes posters geplaatst over de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/ Wmo en Participatiewet).

Lees verder

Banner Veranderingen in de zorg, werk en inkomen en jeugd

Banner met link naar onze afsprakenmoduleBanner en link naar ons meldpunt