Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Waddinxveen? Geef dit dan door met uw DigiD. U hoeft niet naar het gemeentehuis te komen.
Geef uw verhuizing 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons door.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Maak een afspraak om een verhuizing door te geven. Of bel 14 0182

 • Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie: de basisregistratie personen (BRP). Wij houden de verhuisdatum aan die u heeft opgegeven. Een paar dagen na de door u opgegeven verhuisdatum is uw nieuwe adres te zien bij uw persoonlijke gegevens in www.Mijn.Overheid.nl.
 • U krijgt per post van ons een bevestiging van de verhuizing. Dat zal enkele dagen na de verhuisdatum zijn. 
 • Wij informeren de hoofdbewoner als iemand zich op zijn adres inschrijft.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.

Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.
  • Dat kan als u iemand machtigt om uw verhuizing voor u door te geven.
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij mee verhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij mee verhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
  • Personen die in een instelling verblijven, als u hoofd van de instelling bent.

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin het volgende: 

‘Hierbij machtig ik
(uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres),
de onderstaande persoon
(voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt)
tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).’

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan de balie moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Wij geven uw verhuizing door aan de organisaties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • de belastingdienst
 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • RDW
 • DUO
 • UWV
 • CAK
 • SVB

Aan commerciële instellingen zoals banken en verzekeraars geven wij uw nieuwe adres niet door. Dat moet u zelf doen.

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Wanneer u niet op tijd uw verhuizing doorgeeft, kunt u daarvoor een bestuurlijke boete krijgen. U riskeert een boete wanneer u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

In het centrum Gouweplein geldt voor de straten Tussenzicht, Binnendoor, Gouweplein, Doorsteek, Promenade, Houtstraat en Marktstraat een verbod voor motorvoertuigen. Van maandag t/m zaterdag gelden venstertijden tussen 07.00 en 11.00 uur. Binnen deze venstertijden mag u voor een verhuizing het gebied in met een motorvoertuig. Buiten de venstertijden is er ontheffing nodig. Deze ontheffing vraagt u digitaal aan met Eherkenning of DigiD.

Ontheffing venstertijden Gouweplein aanvragen

Op mijnoverheid kunt u uw persoonlijke gegevens inzien.

Binnen 5 werkdagen na uw verhuisdatum krijgt u per post van ons bericht dat u bent ingeschreven.