Energietoeslag lage inkomens

De gas- en energieprijzen zijn hoog. Daarom stelt de rijksoverheid in 2023 weer in totaal € 1.300,00 beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen de toeslag automatisch op hun rekening. Dit zijn huishoudens die van ons een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen. Het is nog niet bekend wanneer het geld gestort wordt. Inwoners die in 2022 zelf de energietoeslag hebben aangevraagd en ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Als zij nog steeds in aanmerking komen, krijgen zij de toeslag voor 2023 ook automatisch op hun rekening. Wij nemen hierover contact met hen op. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen zelf de energietoeslag aanvragen als de aanvraagperiode start.

Op dit moment kunt u de energietoeslag 2023 nog niet aanvragen

Dit komt doordat de Rijksoverheid het wetsvoorstel nog moet aanpassen. Daarna kunnen wij pas aanvragen behandelen. Wij weten nu nog niet wanneer dit mogelijk is. Zodra het mogelijk is om een aanvraag te doen, laten we dit weten via onze website en andere informatiekanalen.

Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag ontvingen, hebben een voorschot op de energietoeslag 2023 van € 500,- ontvangen. Deze inwoners hoefden hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Zij hebben een brief ontvangen waarin stond dat zij het voorschot van € 500,- energietoeslag krijgen. Het bedrag is in 2 delen uitgekeerd: € 250,- eind april en € 250,- eind mei.

Inwoners met een laag inkomen die geen energietoeslag ontvingen in 2022, kunnen het voorschot niet krijgen. Zij kunnen later dit jaar de energietoeslag 2023 aanvragen. Zodra dit mogelijk is vindt u hierover meer informatie op deze pagina.

Elk huishouden krijgt hetzelfde bedrag van totaal € 1.300,00.

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

130 % van de bijstandsnorm komt neer op onderstaande netto-inkomens:

  • Alleenstaanden € 1.502,53
  • Alleenstaande pensioengerechtigden € 1.676,71
  • Samenwonenden/gehuwden € 2.146,46
  • Samenwonenden/gehuwden pensioengerechtigden € 2.276,85

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Zodra de aanvraagperiode voor 2023 start, vraagt u de energietoeslag aan via Gezondverzekerd. Hiervoor gebruiken zij de Ockto-app. Deze app is betrouwbaar. Tijdens het aanvragen heeft u uw DigiD nodig. Wanneer u alle stappen voor het zelf aanvragen van de energietoeslag doorloopt, krijgt u een bevestiging via de Ockto-app. Zo snel mogelijk daarna krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen. Als uw aanvraag is toegewezen, wordt de energietoeslag binnen 6 tot 8 weken uitbetaald.

Vindt u het lastig om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Kom dan naar de Formulierenbrigade in de bibliotheek (Gouweplein 1). De Formulierenbrigade is daar elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur om u te helpen. 

We houden geen rekening met uw vermogen (spaargeld) bij het beoordelen van uw aanvraag.

Heeft u een te hoog inkomen voor het aanvragen van de toeslag, maar heeft u door de gestegen energieprijzen wel financiële problemen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een uitzondering, ook wel genoemd de hardheidsclausule. Het college van B&W beoordeelt een aanvraag die niet aan alle voorwaarden voldoet alsnog. Misschien kan het college dan beslissen dat u toch de energietoeslag krijgt. Let op: dit kan alleen als hier dringende redenen voor zijn, waar geen andere oplossing voor is. Wilt u hiervan gebruik maken? Mail dan naar administratie-uitkeringen@waddinxveen.nl. En zet in de mail dat u gebruik wilt maken van de ‘hardheidsclausule voor de energietoeslag’. 

Ja dat kan.

Inwoners met een schuldregeling kunnen de energietoeslag ook aanvragen. Zij hebben daardoor ook een laag inkomen. Deze inwoners moeten tijdens een lopende schuldregeling verplicht aflossen aan de schuldeisers. 

Als u:

  • in een inrichting woont;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • staat ingeschreven in Waddinxveen met een briefadres.

Gebruik hiervoor het contactformulier om uw vraag aan de gemeente te stellen.