Energietoeslag

De gas- en energieprijzen zijn hoog. Daarom stelde de Rijksoverheid in 2023 € 1.300,00 per huishouden beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, kregen de energietoeslag uiterlijk begin december 2023 automatisch op hun rekening. Dit zijn huishoudens die van ons een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen. Inwoners die in 2022 zelf de energietoeslag aanvroegen en ontvingen, kregen een brief waarin stond wat zij moesten doen. Andere huishoudens konden zelf de energietoeslag aanvragen. Dit kon vanaf 1 december 2023 tot 1 maart 2024. Als uw aanvraag is toegewezen, wordt de energietoeslag binnen 6 tot 8 weken uitbetaald.

Het is sinds 1 maart 2024 niet meer mogelijk de energietoeslag aan te vragen.

Elk huishouden krijgt € 1.300,00.

De huishoudens die een uitkering van ons krijgen en eerder dit jaar een voorschot van € 500,00 ontvingen, krijgen nu nog € 800,00. 

Huishoudens die geen uitkering van ons krijgen maar wel een voorschot hebben ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag indienen. 

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

130% van de bijstandsnorm komt neer op onderstaande netto-inkomens:

  • Alleenstaanden € 1.502,53
  • Alleenstaande pensioengerechtigden € 1.676,71
  • Samenwonenden/gehuwden  € 2.146,46
  • Samenwonenden/gehuwden pensioengerechtigden € 2.276,85

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Is uw inkomen hoger? Lees dan verder bij de vraag ‘Mijn inkomen is te hoog, maar ik kan de energiekosten niet betalen. Wat nu?’.

Heeft u een te hoog inkomen voor het aanvragen van de toeslag? Maar u heeft door de gestegen energieprijzen wel financiële problemen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van een uitzondering, ook wel genoemd de hardheidsclausule. Dan beoordeelt en beslist het college van B&W of u toch de energietoeslag krijgt.

Dit kan alleen als er dringende redenen waar geen andere oplossingen voor zijn. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar administratie-uitkeringen@waddinxveen.nl. En zet in de mail dat u gebruik wilt maken van de ‘hardheidsclausule voor de energietoeslag’. 

Vindt u het lastig om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Kom dan naar de Formulierenbrigade in de bibliotheek (Gouweplein 1). De Formulierenbrigade is daar elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur om u te helpen. 

We houden geen rekening met uw vermogen (spaargeld) bij het beoordelen van uw aanvraag.

Ja dat kan.

Inwoners met een schuldregeling kunnen de energietoeslag ook aanvragen. Zij hebben daardoor ook een laag inkomen. Deze inwoners moeten tijdens een lopende schuldregeling verplicht aflossen aan de schuldeisers. 

Als u:

  • in een inrichting woont;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • staat ingeschreven in Waddinxveen met een briefadres.

Gebruik hiervoor het contactformulier om uw vraag aan de gemeente te stellen.