College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van gemeente Waddinxveen. De burgemeester is voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad. Het college telt 3 wethouders. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een aantal taken, ook wel portefeuilles genoemd. De gemeentesecretaris adviseert het college en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

College van burgemeester en wethouders van Waddinxveen in bos zitten op picknickbank september 2023