Actueel

Aan de slag met positieve gezondheid op 4 april

Dinsdag 4 april gaan de partners van het lokaal preventieakkoord ‘Samen voor een gezonder Waddinxveen’ aan de slag met positieve gezondheid. Naast de partners van het preventieakkoord zijn ook inwoners welkom die zich inzetten voor een gezond Waddinxveen.

Raad bezoekt Vanderloo: meer dan catering

Raads- en commissieleden brachten vrijdag 17 maart een werkbezoek aan Vanderloo. Eigenaren Henry (links op de foto) en Laurens Van der Loo verwelkomden de groep belangstellenden in het hoofdkantoor aan de Staringlaan 1. Directe aanleiding voor het bezoek was het winnen van de Ondernemersprijs Midden-Holland eind januari.

Gemeente deelt gratis compost uit

Zaterdag 25 maart is het Landelijke Compostdag. Om inwoners van Waddinxveen te bedanken voor het scheiden van GFT is er de jaarlijkse compostactie. Inwoners van Waddinxveen kunnen dan gratis compost afhalen bij de Gemeentewerf op het adres Coenecoop 53.

Honderden ontmoetingen tussen werkgevers en werknemers

Is er in deze tijd nog behoefte aan laagdrempelige ontmoetingen met werkgevers? Het antwoord is een volmondig ja. Herintreders, carrièreswitchers, jonge en ervaren werknemers, mensen met een uitkering, praktijk- en theoriemensen, studenten en scholieren: ze meldden zich massaal aan voor BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB).

Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

De definitieve uitslagen van de Provinciale Statenverkiezing en waterschappen 2023 zijn bekend. Hieronder staan de officiële uitslagen van gemeente Waddinxveen. Definitieve uitslag Provinciale Staten per partij 14.597 geldige stemmen 54 blanco stemmen30 ongeldige stemmen Definitieve uitslag Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard per partij 8.422 geldige stemmen 81 blanco stemmen17…

Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

De voorlopige uitslagen per stembureau per partij publiceren wij in de loop van woensdagavond 15 maart.

Opkomst verkiezingen 15 maart 2023

Vandaag kunnen inwoners tussen 7:30 uur en 21:00 uur stemmen op de Provinciale Staten, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Zuid -Holland bouwt circa 250.000 woningen vóór 2023

Zuid-Hollandse bestuurders, waaronder wethouder Kerssies van Waddinxveen, en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Voorschot op energietoeslag 2023

Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag ontvingen, krijgen alvast € 500,00 als voorschot op de energietoeslag 2023. Deze inwoners hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen.

Procedure voor herbenoeming burgemeester Nieuwenhuis in gang gezet

Na ruim 5 jaar komt het einde van de eerste ambtstermijn van burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis in zicht. Op 6 november 2017 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Waddinxveen. Het proces van herbenoeming ligt in handen van de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. Burgemeester Nieuwenhuis: De…