Wat is Wmo?

De Wmo is een wet en staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet zorgt ervoor dat wanneer inwoners het zelf niet redden, er hulp is van de gemeente. Dan kan iedereen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig meedoen. Vraagt u voor het eerst Wmo-hulp aan? Bel dan naar Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw eigen contactpersoon.

Heeft u al een indicatie of voorziening en een uitgebreid gesprek gehad met het Sociaal Team? Dan kunt u via het aanvraagformulier een aanvraag doen of een aanpassing doorgeven.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvraag of wijziging doorgeven

Vraagt u voor het eerst Wmo-hulp aan? Volg de stappen 1 t/m 4 die hieronder staan beschreven. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

  1. Neem eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden doen of van welke hulpdiensten in uw buurt u gebruik kunt maken.
  2. Soms helpen deze oplossingen u niet genoeg. Dan wordt er melding gedaan bij het Sociaal Team en krijgt u een contactpersoon.
  3. Een medewerker van het Sociaal Team komt bij u thuis om samen te kijken of ondersteuning nodig is.
  4. Na een uitgebreid gesprek maakt u samen een ondersteuningsplan. Daarvoor geeft u een akkoord.

Tijdens het gesprek komt een persoonsgebonden budget ook ter sprake. Als een individuele voorziening nodig is, bespreken we met u of u hiervoor een eigen bijdrage betaalt.

Bent u het niet eens met het ondersteuningsplan?

Maak dan op het ondersteuningsplan aantekeningen en geef aan waarmee u niet het niet eens bent. Uw contactpersoon maakt nieuwe afspraken met u.

De gemeente biedt hulp wanneer u het zelf niet kunt oplossen. De volgende hulp kunt u aanvragen:

Hulp in natura

Als de gemeente u hulp geeft, kunt u niet zelf kiezen. De gemeente bepaalt welke hulp u krijgt. Vanuit de Wmo is de gemeente verplicht om de goedkoopste oplossing te kiezen. Dit noemen we een maatwerkvoorziening. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan houdt. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. U hoeft dus zelf niets te doen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

De gemeente geeft soms ook een geldbedrag: een persoonsgebonden budget (PGB). Daarmee kunt u zelf ondersteuning regelen of een hulpmiddel kopen. U moet dit goed aangeven en motiveren waarom u een PGB wilt ontvangen. De gemeente besluit of u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt, wordt uw zorgverlener betaalt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarna ziet u zelf online wat uw budget is en wat u daarvan uitgeeft.

Ja, u moet betalen. Hulp via de gemeente is niet gratis. Iedereen die hulp krijgt en 18 jaar of ouder is, betaalt een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie kantoor (CAK). U krijgt hiervoor een factuur van het CAK thuisgestuurd. Het CAK is te bereiken via telefoonnummer 0800-1925. Op de website van het CAK vindt u veelgestelde vragen over de eigen bijdrage.  

Het CAK staat voor het Centraal Administratie Kantoor. Dit is een landelijke organisatie van de overheid die de eigen bijdragen int. Op de website van het CAK vindt u veelgestelde vragen over het CAK en de eigen bijdrage.

De gemeente stuurt binnen 6 weken, nadat u een melding doet, een ondersteuningsplan naar u toe. Na het ondertekenen van het plan, neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit en stuurt dit naar u toe.

In geval van een crisissituatie rondom zorg en ondersteuning voor een volwassene belt u met Kwadraad Maatschappelijk Werk via telefoonnummer 088 900 4000.