Gemeenteraad, Commissies en Griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners. De raad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een keer in de 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners wie er in de gemeenteraad komt. De gemeenteraad bestaat uit 23 leden en heeft 2 raadscommissies.

Gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis