Dreef/Oude Dreef (gebiedsvisie)

Voor het gebied tussen de Dreef en de Oude Dreef, bij het centrum Gouweplein, heeft de gemeente een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie geeft de grenzen aan voor ontwikkelingen in de toekomst. Zo heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van het Coenecoop College. Over de toekomst van sporthal De Dreef neemt de gemeenteraad nog een besluit.

De gemeente gaat de ontwikkelingen in dit gebied nuttig, duurzaam en toekomstbestendig uitvoeren. Op 9 oktober 2019 is de gebiedsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor meer informatie en het opvragen van de gebiedsvisie, kunt u contact opnemen met de projectleider Tara van den Ban via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres t.vandenban@waddinxveen.nl.