Centrum

Het Gouweplein is het nieuwe centrum van Waddinxveen. Het Gouweplein bestaat uit ongeveer 280 woningen, 21.000 m2 aan winkels en Cultuurhuys de Kroon. Onder het centrum ligt een grote parkeergarage met ongeveer 1.200 parkeerplaatsen.

Fase 1a: 282 woningen

In 2014 is het grootste deel van het nieuwe centrum gebouwd met 259 woningen. Toen zijn ook de bestaande winkels, Cultuurhuys de Kroon en de parkeergarage gebouwd. In 2022 is het laatste deel van fase 1a afgemaakt, met nog eens 23 koopwoningen aan het Spoorpad, de Spoorwoningen.

De gebouwde woningen zijn een mix van:

  • 87 appartementen sociale huur (31%)
  • 64 appartementen vrije sector huur (23%)
  • 108 koopappartementen (38%)
  • 23 koopwoningen Spoorpad (8%)

Er komen meer woningen bij

In het centrum wordt de komende jaren nog verder gebouwd. In de afbeelding hieronder is te zien waar nog appartementen en woningen worden gebouwd.

Op de afbeelding ziet u de plattegrond van het centrum van Waddinxveen. Aan het bestaande centrum komen op de hoek van het Spoorpad/de Oude Dreef de Waddix appartementen (fase 1B). Op een deel van de shared space ruimte tussen de ingang van de parkeergarage en de roltrap richting de winkels komen ongeveer 170 woningen (Fase 2).

Waddix (fase 1b): ongeveer 55 appartementen

In 2022 is het ontwerpbestemmingsplan Waddix ter inzage gelegd. Dit plan maakt de bouw van ongeveer 55 appartementen mogelijk. Eerst moet de gemeenteraad van Waddinxveen het bestemmingsplan vaststellen. Daarna is een vergunning nodig voor de bouwer. Op de website van Waddix staat meer informatie over de nieuwe Waddix appartementen.

Fase 2: ongeveer 170 woningen

Het rode vlak op de afbeelding hierboven is nu een tijdelijk buitenparkeerterrein. Op deze plek komen ongeveer 170 vrijesectorwoningen. Net als bij fase 1 komt hieronder ook een parkeergarage voor de nieuwe gebruikers. Deze plannen worden nog verder uitgewerkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleiders Gerben Schol en Jard van der Heijden via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres j.vanderheijden@waddinxveen.nl.