Peter Zuidlaan

Het project Peter Zuidlaan bestaat uit de bouw van 48 appartementen (verdeeld over twee appartementengebouwen), 9 grondgebonden woningen en een maatschappelijke ruimte.

Klein model op schaal van project Peter Zuidlaan
Klein model op schaal van project Peter Zuidlaan

57 Nieuwbouwwoningen, start bouw in 2024

In de Verzetsheldenbuurt, in de hoek van de Peter Zuidlaan en de Johannes Postlaan, komen in totaal 57 nieuwbouwwoningen. De gemeente, Woonpartners Midden-Holland en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ‘De Vrijheid’ maken samen een nieuwbouwplan voor deze locatie. De bestaande schoolgebouwen zijn al gesloopt en het gymlokaal wordt in het eerste kwartaal van 2024 als laatste gesloopt. Daarna kan de bouw starten.

Woonpartners Midden-Holland: 32 appartementen

Aan het Jan van Bijnenpad (het huidige wandelpad), tegenover het Anne Frank Centrum, bouwt Woonpartners Midden-Holland een gebouw met 32 appartementen. Zij verhuren deze appartementen in de categorie middenhuur. Op de begane grond van het appartementengebouw komt een maatschappelijke ruimte.

Tekening van appartementengebouw Woonpartners
Tekening van appartementengebouw Woonpartners

Op de website van Woonpartners vindt u informatie over dit appartementengebouw.

CPO De Vrijheid: 16 appartementen en 9 bungalows

Aan de andere kant van het huidige wandelpad, aan de Peter Zuidlaan, bouwt CPO De Vrijheid het andere appartementengebouw. Bij een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep inwoners samen hun woningen. In dit tweede gebouw komen 16 koopappartementen.

Ook bouwt CPO De Vrijheid 9 grondgebonden koopwoningen (langs de Johannes Postlaan en de Chopinlaan). Dit zijn bungalows met de mogelijkheid om een eerste verdieping erbij te maken. Deze 16 koopappartementen en 9 koopwoningen zijn geschikt voor senioren en mindervaliden.

Achtergrondinformatie

Het stedenbouwkundig plan is door de gemeenteraad op 23 februari 2022 vastgesteld. Daarmee is onder andere besloten waar de gebouwen, de wegen en parkeerplekken moeten komen. In de zomer van 2022 konden omwonenden hun mening geven op een aantal onderdelen van het plan via Waddsup , het participatieplatform van de gemeente. De reacties van de omwonenden zijn zo goed mogelijk in de uitwerking van de plannen verwerkt. In fase 6 op Waddsup vindt u het inrichtingsplan, informatie over het bouwrijp maken en werkzaamheden aan het groen.

Extra informatie

Woonpartners Midden-Holland en CPO De Vrijheid kopen grond van de gemeente en bouwen de woningen zelfstandig. De gemeente legt het openbaar gebied aan, dus de wegen, openbare parkeerplaatsen en het groen. Ook maken wij een nieuwe wegaansluiting op de Chopinlaan, bij het Sweelinckhof. Dit doen we door het Jan van Bijnenpad te verlengen.

Plattegrond project Peter Zuidlaan

Op de plattegrond is het plangebied ingetekend. Het project bestaat uit twee appartementengebouwen en 9 bungalows en ligt tussen de straten Chopinlaan, Jan van Bijnenpad, Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan. Het eerste appartementengebouw ligt langs de Chopinlaan en het verlengde Jan van Bijnenpad en heeft 32 appartementen. Het tweede appartementengebouw met 16 appartementen ligt aan de Peter Zuidlaan. De 9 bungalows zijn verdeeld in twee delen. Drie bungalows liggen aan de Johannes Postlaan en zes bungalows liggen tegenover de Chopinlaan. Op de plattegrond is tussen de woningen een parkachtige omgeving te zien, met gras, struiken en bomen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Take Hannessen via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres t.hannessen@waddinxveen.nl.