Kerkstraat

Op de locatie Kerkstraat 19-23 maken leegstaande panden ruimte voor 20 koopappartementen. Een projectontwikkelaar bouwt de appartementen voor de doelgroepen starters en senioren. De goed toegankelijke appartementen zijn gelijkvloers of bereikbaar met een lift.

Ontwerp van het nieuwe appartementengebouw aan de Kerkstraat
Ontwerp van het nieuwe appartementengebouw aan de Kerkstraat

Van detailhandel naar wonen

Aan de Kerkstraat 19-23 staan op dit moment een bedrijfsgebouw en winkel. Beide gebouwen staan al langere tijd leeg. Door de ligging (vlakbij de Dorpstraat en in een woonomgeving) moet de bestemming ‘detailhandel’ aangepast worden naar ‘wonen’. Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Op het plan is bezwaar en beroep ingediend. De Raad van State behandelt het beroep en neemt een beslissing of het gegrond is. Tot de uitspraak van de Raad van State ligt de ontwikkeling stil.

Bouw 20 appartementen

In het plan maken de oude gebouwen ruimte voor een nieuw appartementengebouw. Dit gebouw krijgt drie lagen met een bouwhoogte van ongeveer 9,5 meter. In het gebouw is ruimte voor 20 appartementen. Ernaast komt een parkeerhof, zodat bewoners op eigen terrein kunnen parkeren.

Bouwen met duurzame maatregelen

Bij de bouw van het appartementengebouw volgt de projectontwikkelaar de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) eisen. De appartementen worden dus zo energieneutraal mogelijk gebouwd. De woningen krijgen bijvoorbeeld geen aardgasaansluiting. Tijdens het bouwen neemt de projectontwikkelaar duurzame maatregelen, zoals het beperken van watergebruik bij de bouw en het hergebruiken van materialen.