Woningbouwprojecten (nieuwbouw)

Op deze digitale kaart vindt u een overzicht van woningen die nieuw gebouwd gaan worden in Waddinxveen. In deze lijst staan alleen projecten waar minimaal 10 woningen worden gebouwd in de periode tot en met 2031. Wanneer het project klaar is en de woningen zijn bewoond, wordt het project uit deze lijst gehaald. Het is een indicatieve lijst. Dat betekent dat de informatie een schatting is. De lijst kan altijd aangepast worden. Elke drie maanden werken wij de informatie bij. De laatste aanpassing is geweest op 04-06-2024.

Wat betekenen de woorden in de lijst en kaart?

Sociale huur

Een huurwoning met een maximale huurprijs van € 808,00 (prijspeil 2023).

Middenhuur

Een huurwoning met een maximale huurprijs van € 1.100,00 (prijspeil 2023).

Betaalbare koop

Een koopwoning met een maximale aankoopprijs van € 355.000,00 (prijspeil 2023).

Duur/Onbekend

Het is nog onbekend onder welke soort huur- of koopprijs de woning gaat vallen of de woningen vallen in de dure huurcategorie of dure koopcategorie. Dat betekent dat de huurprijs boven de middenhuur of boven de betaalbare koopprijs uitkomt.

Dit zijn de verschillende soorten opleveringen:

Eerste oplevering

Dit is het jaar waarin de eerste woning klaar is.

Laatste oplevering

Dit is het jaar waarin de laatste woning klaar is.

Dit zijn de verschillende soorten woningbouwplannen:

Transformatie

Het plangebied heeft nu een andere functie dan wonen. Bijvoorbeeld een bedrijventerrein.

Verdichting

Het gaat om een woningbouwlocatie die binnen de bebouwde kom ligt. Het plangebied is nu onbebouwd.

Herstructurering

Het plangebied ligt in een bestaand woongebied. Er wordt gesloopt voor de nieuwe woningbouw.

Uitleg

Het is een woningbouwlocatie die buiten de bebouwde kom ligt. Het plangebied is nu onbebouwd, bijvoorbeeld land- of akkerbouw.

Dit zijn de verschillende projectfases van de plannen:

Studie

Idee of kans; er is nog geen besluit genomen of de haalbaarheid van het plan onderzocht gaat worden.

Start

Het plan is een project geworden.

Initiatief

Vooronderzoek over het karakter en grootte van de bouw en bekijken waar behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn. Partijen onderzoeken of ze het in deze fase met elkaar eens zijn en kijken welk resultaat van dit plan haalbaar is. Hier worden ook de uitgangspunten beschreven. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het plan.

Definitie

Met de informatie uit het vooronderzoek worden de eisen, waaraan het project moet voldoen, tot in detail beschreven. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het programma van eisen.

Ontwerp

Het ontwerp wordt uitgewerkt. Eerst tot een voorlopig en later tot een definitief ontwerp. Deze fase wordt afgesloten met een besluit over het definitieve ontwerp.

Voorbereiding

De bestek-, constructie- en installatietekeningen worden uitgewerkt. De aanvraag voor een omgevingsvergunning om te mogen bouwen, wordt aangevraagd. Als de vergunning wordt verleend, start bij koopwoningen de verkoop.

Bouwvoorbereiding

Bouwrijp maken van locatie: dit betekent dat het gebied klaar wordt gemaakt om te beginnen met de bouw.

Realisatie tot eerste woning

De eerste woningen worden gebouwd, maar nog geen enkele woning uit het project is opgeleverd.

Realisatie tot laatste woning

Dit is de fase waarin de eerste woning is opgeleverd, maar de andere woningen nog in aanbouw zijn.

Nazorg

De omgeving van opgeleverde woningen wordt ingericht. De woningen zijn nu in gebruik, de financiën en de nodige registraties zijn geregeld.

Afgerond

Alle woningen zijn opgeleverd, de financiën en registraties zijn afgerond.

Dit zijn de verschillende soorten statussen van de bestemmingsplannen die gemaakt worden voor de woningbouwplannen:

Optie

Plekken in gebieden die nu nog niet voor woningbouw bedoeld zijn, maar volgens het inzicht van gemeenten, regio of provincie, in de toekomst misschien voor woningbouw in aanmerking komen. Het plan staat niet in een document die door het college van B&W of de gemeenteraad is goedgekeurd.

Visie

Plannen voor plekken in gebieden die nu nog niet voor woningbouw bedoeld zijn. Maar deze komen, volgens het huidige gemeentelijke inzicht, in de toekomst misschien voor woningbouw in aanmerking. Het plan staat in een document die door het college van B&W of de gemeenteraad is goedgekeurd.

In voorbereiding

Plekken in bestemmingsplannen die nog niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar waarvoor wel een voorbereidingsbesluit is genomen.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. Er is nog wel bezwaar en beroep mogelijk. Dat betekent dat het plan is vastgesteld, maar niet onherroepelijk.

Onherroepelijk

Het bestemmingsplan is vastgesteld en er is geen bezwaar en beroep meer mogelijk.

Bouw gerealiseerd

Er zijn al (voor een deel) woningen gebouwd.