Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan.
  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen. Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van bijvoorbeeld een omgevingsvisie en het omgevingsplan. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen. De gemeenteraad kan in sommige gevallen participatie verplichten. Het mag daarbij alleen gaan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op www.odmh.nl/omgevingswet of www.rijksoverheid.nl.