Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

De omgevingsvisie is de basis van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving (de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen). De regels gaan onder andere over ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer en natuur. Zodra de Omgevingswet er is, worden alle bestemmingsplannen automatisch opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan voor Waddinxveen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Waddinxveen een tijdelijk omgevingsplan. Alle eerdere bestemmingsplannen zijn dan onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan. In het omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn en welke regels hiervoor gelden. Bijvoorbeeld over wonen, recreatie of bedrijven.

Van tijdelijk omgevingsplan naar uiteindelijk omgevingsplan

Het tijdelijke omgevingsplan bestaat daarnaast ook uit een pakket aan regels van het Rijk over taken die door het Rijk aan de gemeente worden overgedragen. Deze regels gaan bijvoorbeeld over horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen. Verder staan er in het tijdelijke omgevingsplan ook regels die gaan over archeologie, geur, het afvoeren van hemel- en grondwater. De gemeente heeft tot eind 2031 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te zetten naar het uiteindelijke omgevingsplan.

Animatie Omgevingsplan en afwegingsruimte