Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Waddinxveen een tijdelijk Omgevingsplan. De inhoud van eerdere bestemmingsplannen zijn dan onderdeel van het tijdelijke Omgevingsplan. In het Omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, recreatie of bedrijvigheid.

Het tijdelijke Omgevingsplan bestaat daarnaast ook uit een pakket aan regels van het Rijk over taken die door het Rijk aan de gemeente worden overgedragen (dit wordt de bruidsschat genoemd). Deze regels gaan bijvoorbeeld over horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen. Verder maken verordening die gaan over archeologie, geur, het afvoeren van hemel- en grondwater onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan. De gemeente heeft tot eind 2031 de tijd om dit tijdelijke Omgevingsplan om te zetten naar het uiteindelijke Omgevingsplan.

Animatie Omgevingsplan en afwegingsruimte