Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een alarminstallatie plaatsen of een boom kappen? Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De ODMH verzorgt voor de gemeente de taken voor bouw- en woningtoezicht (BWT). Heeft u een vraag voor de afdeling BWT? Vul het contactformulier van de ODMH in of bel naar telefoonnummer 088 54 50 000. De ODMH belt u binnen 1 werkdag terug.

Doe eerst een vergunningscheck voor inwoners of bedrijven. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Bij de vergunningscheck kruist u de werkzaamheden aan die voor u gelden. Dat kunnen ook meerdere werkzaamheden zijn. Daarna beantwoordt u een aantal vragen. U vindt in het Omgevingsloket Online bijvoorbeeld:

 • Voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw.
 • Voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online.

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning staan in de Legesverordening.

Overleg eerst met de gemeente over uw plannen. Dit heet een vooroverleg. In het Omgevingsloket vraagt u een principeverzoek aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Alleen bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die gelijk aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening geven over dit ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Het verschilt per aanvraag welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt van de huidige én de nieuwe situatie.

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Alle bekendmakingen over vergunningen in Waddinxveen publiceren wij op de website van de overheid.

Recente bouwplannen of vergunningaanvragen kunt u bekijken via de Omgevingsdienst Midden-Holland

Oudere bouwdossiers liggen bij het Streekarchief in Gouda.

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken