Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een alarminstallatie plaatsen of een boom kappen? Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning nodig of melding doen

De Omgevingswet is er om ervoor te zorgen dat uw omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. Daarom mag u niet zomaar iets veranderen aan uw omgeving. In sommige gevallen moet u eerst toestemming vragen aan uw gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen. Toestemming vragen kan door een aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen, of moet u informatie geven over wat u gaat doen en wanneer.

We toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan

U krijgt toestemming om de activiteit uit te voeren als uw aanvraag binnen het omgevingsplan past. Past uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen toch een vergunning krijgen. Dit noemen we een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, dat hangt af van de soort van de activiteit. De onderzoeken geven aan wat de invloed op de omgeving is. Soms wordt hiervoor de gemeenteraad om advies gevraagd.

Contact met Omgevingsdienst Midden-Holland

De ODMH voert taken uit voor gemeente Waddinxveen over bouw- en woningtoezicht en milieu.  Heeft u een vraag voor de afdeling BWT? Vul het contactformulier van de ODMH in of bel naar telefoonnummer 088 54 50 000. De ODMH belt u binnen 1 werkdag terug.

Na 1 januari kunt u in het omgevingsloket online nakijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. In het omgevingsloket kunt u aanvragen indienen, maar ook de stand van zaken van uw aanvraag of melding bekijken. Het omgevingsloket is één loket waar alle overheden in samenwerken. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert taken uit voor gemeente Waddinxveen over bouw- en woningtoezicht en milieu. Is de uitkomst uit de vergunning check: ‘Neem contact op met de ODMH’? Vraag dan een vooroverleg aan bij de ODMH via info@odmh.nl of bel 088 54 50 000.

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning staan in de Legesverordening.

Overleg eerst met de gemeente over uw plannen. Dit heet een vooroverleg. In het Omgevingsloket vraagt u een principeverzoek aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Alleen bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die gelijk aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening geven over dit ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Het verschilt per aanvraag welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt van de huidige én de nieuwe situatie.

De periode waarin de beslissing wordt genomen over de vergunningaanvraag, is afhankelijk van de wettelijke procedure voor vergunningen. Er zijn reguliere of uitgebreide procedures. Voor de reguliere procedure is de termijn om te beslissen maximaal 8 weken. Is er instemming van het adviesorgaan nodig, dan is deze termijn 12 weken. Het bevoegd gezag kan, als het nodig is, de termijn om te beslissen één keer met 6 weken verlengen. Is voor uw bouwplan een uitgebreide procedure nodig, dan is de beslistermijn 6 maanden met misschien een verlenging van 6 weken. Doet u een bouwmelding? Dan moet binnen 4 weken gecontroleerd zijn of uw melding compleet is.

Alle bekendmakingen over vergunningen in Waddinxveen publiceren wij op de website van de overheid.

Recente bouwplannen of vergunningaanvragen kunt u bekijken via de Omgevingsdienst Midden-Holland

Oudere bouwdossiers liggen bij het Streekarchief in Gouda.

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken