Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een alarminstallatie plaatsen of een boom kappen? Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning nodig of melding doen

De Omgevingswet is er om ervoor te zorgen dat uw omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. Daarom mag u niet zomaar iets veranderen aan uw omgeving. In sommige gevallen moet u eerst toestemming vragen aan uw gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen. Toestemming vragen kan door een aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen, of moet u informatie geven over wat u gaat doen en wanneer.

We toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan

U krijgt toestemming om de activiteit uit te voeren als uw aanvraag binnen het omgevingsplan past. Past uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen toch een vergunning krijgen. Dit noemen we een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, dat hangt af van de soort van de activiteit. De onderzoeken geven aan wat de invloed op de omgeving is. Soms wordt hiervoor de gemeenteraad om advies gevraagd.

Betrek uw omgeving bij uw aanvraag

We vinden het belangrijk dat u bij uw plan de omgeving betrekt. Hoe denken inwoners en ondernemers die iets merken van uw plan over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning? Daar krijgt u antwoord op door hen te laten participeren. Met participeren bedoelen we dat anderen kunnen meedenken, meebeslissen of meedoen met uw plan. Soms is participatie zelfs verplicht. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Handleiding Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning.

Contact met Omgevingsdienst Midden-Holland

De ODMH voert taken uit voor gemeente Waddinxveen over bouw- en woningtoezicht en milieu.  Heeft u een vraag voor de afdeling BWT? Vul het contactformulier van de ODMH in of bel naar telefoonnummer 088 54 50 000. De ODMH belt u binnen 1 werkdag terug.

Na 1 januari kunt u in het Omgevingsloket bekijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt of dat u alleen een melding hoeft te doen. In het Omgevingsloket kunt u aanvragen indienen, maar ook de stand van zaken van uw aanvraag of melding bekijken. Het omgevingsloket is één loket waar overheden in samenwerken.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert taken uit voor gemeente Waddinxveen over bouw- en woningtoezicht en milieu. Is de uitkomst uit de vergunningcheck ‘Neem contact op met de ODMH’? Vraag dan een vooroverleg aan bij de ODMH via info@odmh.nl of bel 088 54 50 000.

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning staan in de Legesverordening.

Overleg eerst met de gemeente over uw plannen. Dit heet een vooroverleg. Dit vraagt u aan via het Omgevingsloket. U volgt dan dezelfde stappen als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Alleen bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

 • Check op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via het Omgevingsloket. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening geven over dit ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Het verschilt per aanvraag welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt van de huidige én de nieuwe situatie.

U kunt op twee manieren aanvullingen op uw vergunningaanvraag indienen:

 • Aanvullingen mailen naar info@odmh.nl, met vermelding van het OLO-nummer, zaaknummer en locatie. Dit is de snelste en eenvoudigste manier;
 • Aanvullingen indienen via een formulier in de opvolger van het OLO: het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor het formulier ‘Wabo-aanvraag of besluit aanvullen’.

 

De periode waarin de beslissing wordt genomen over de vergunningaanvraag, is afhankelijk van de wettelijke procedure voor vergunningen. Er zijn reguliere of uitgebreide procedures. Voor de reguliere procedure is de termijn om te beslissen maximaal 8 weken. Is er instemming van het adviesorgaan nodig, dan is deze termijn 12 weken. Het bevoegd gezag kan, als het nodig is, de termijn om te beslissen één keer met 6 weken verlengen. Is voor uw bouwplan een uitgebreide procedure nodig, dan is de beslistermijn 6 maanden met misschien een verlenging van 6 weken. Doet u een bouwmelding? Dan moet binnen 4 weken gecontroleerd zijn of uw melding compleet is.

Alle verleende vergunningen worden gepubliceerd op de website van de overheid. Ook kunt u zich opgeven voor een e-mailservice van Overheid.nl. Zo bent u altijd op de hoogte van wat er in uw buurt gebeurt. 

Recente bouwplannen of vergunningaanvragen kunt u bekijken via de Omgevingsdienst Midden-Holland

Oudere bouwdossiers liggen bij het Streekarchief in Gouda.

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken