Omgevingsvisie Waddinxveen 2050

De Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 is een plan waarin staat hoe de toekomst van Waddinxveen eruit ziet. In het plan staat de leefomgeving beschreven. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Een onderdeel daarvan is de natuurlijke leefomgeving zoals lucht, water, bodem en natuur. Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 vastgesteld. De omgevingsvisie helpt inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, investeerders en de gemeente bij het maken van plannen, initiatieven en beleid. We bouwen samen aan een Waddinxveen waarin het fijn werken, wonen en recreëren is. Nu en in de toekomst.

De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving. Zodra de Omgevingswet er is, worden alle bestemmingsplannen automatisch opgenomen in een omgevingsplan voor Waddinxveen. We hebben tot eind 2031 de tijd om ervoor te zorgen dat dit omgevingsplan voor Waddinxveen helemaal klopt met de eisen van de nieuwe Omgevingswet.