Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende dienst: de griffie. De griffie adviseert de raadsleden bij hun taak. Zo zorgen de griffiemedewerker en de commissiegriffier, onder leiding van de griffier, ervoor dat vergaderingen van commissies en raad goed verlopen. Zij verzorgen de stukken van en naar raad en commissies en stellen de vergaderagenda’s samen. De griffie zorgt ook voor de voorlichting aan de raad.

De griffier van de gemeenteraad is Frederik van der Dussen. De griffier is onafhankelijk en legt als eindverantwoordelijke verantwoording af aan de gemeenteraad.

De raadsadviseur is Michael Korbee. Hij ondersteunt de twee raadscommissies en is ook adviseur van de raad op voor verschillende onderwerpen. Petra Esveldt is griffiemedewerker en zorgt voor de administratieve ondersteuning.

De griffie kunt u bereiken via e-mailadres griffie@waddinxveen.nl

De griffier kunt u bereiken via telefoon 14 0182 of via e-mail griffie@waddinxveen.nl.