Commissies

Commissies bereiden de raadsvergaderingen voor.

Er zijn twee commissies:

  • Commissie Maatschappij en Financiën
  • Commissie Ruimte en Infrastructuur

De commissies en de raad vergaderen elke maand. Inwoners zijn welkom om hun mening te geven over een onderwerp waarover vergaderd wordt. Dit heet “inspreken”. Wilt u meer weten over inspreken? Kijk dan op de pagina Contact met de raad.

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Deze worden meestal een week van tevoren bekendgemaakt in de gemeenterubriek van het Hart van Holland. De agenda met de stukken staan in de vergaderkalender. In de vergaderkalender kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen, maar ook achteraf terugkijken en luisteren. Klik op de vergaderdatum voor het starten van de live-uitzending. Ook worden themabijeenkomsten georganiseerd om presentaties te houden. Deze bijeenkomsten zijn informeel, openbaar en hebben geen politiek karakter.