Inspreken

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen kunnen zeggen wat ze vinden van de onderwerpen die op de agenda staan tijdens de commissievergaderingen en/of de besluitvormende raadsvergaderingen. Dit noemen we “inspreken”. Iemand die wil inspreken, meldt dit op het laatst 24 uur voor het begin van de vergadering aan de (commissie)griffier. Vermeldt in uw melding de naam van de inspreker, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij wil spreken. De griffie bekijkt of het onderwerp past tijdens de vergadering of dat een andere aanpak beter is.

Bij een commissievergadering kan iemand inspreken die met een onderwerp van de agenda te maken heeft. Bij de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen de aandacht aan de raad vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. Ook kan men inspreken over een onderwerp dat al behandeld is in een commissievergadering, maar waar men nog niet over heeft ingesproken.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 14 0182 of e-mail griffie@waddinxveen.nl.