Wie zitten er in het college?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college. 

De burgemeester is door de Kroon benoemd. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De wethouders zelf zijn geen lid van de raad. Het college heeft onderling de taken verdeeld.

Het college van burgemeester en de wethouders wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft ook de leiding over de ambtelijke organisatie.

De partijen die een wethouder leveren aan het college van B&W, vormen de coalitiepartijen. 

Wie zitten er in het college?

Wat doet het college?

Het college bereidt de besluitvorming door de gemeenteraad voor. Ook zorgt het college ervoor dat de raadsbesluiten worden uitgevoerd. Op sommige terreinen heeft B. en W. een eigen verantwoordelijkheid en neemt het college als dagelijks bestuur veel praktische beslissingen.

Het college heeft een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten toe. Zowel in de relatie met inwoners, organisaties en bedrijven als de bestuurlijke omgeving. De collegeleden vormen dus een belangrijke schakel tussen de samenleving en de ambtelijke organisatie en tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad.