Collegeprogramma 2022-2026

Het collegeprogramma voor 2022-2026 heeft als titel ‘Thuis in Waddinxveen’. Het college van B&W beschrijft hierin haar plannen en acties voor deze jaren. Het collegeprogramma is een vertaling van het coalitieakkoord Groeien aan de Gouwe.

Om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden, heeft het college drie ambities geformuleerd: prettig wonen, de juiste zorg en haalbaar duurzaam. Door de acties die bij deze ambities horen wil het college ervoor zorgen dat iedereen zich in Waddinxveen thuis voelt en blijft voelen.

Bekijk de video van het college waarin ze haar plannen voor 2022-2026 presenteert

Kennismakingsvideo college

Samenvatting of volledig collegeprogramma bekijken