Coalitieakkoord

De PCW, het CDA en de VVD presenteren op 20 juni 2022 hun coalitieakkoord met de titel ‘Groeien aan de Gouwe’. De coalitie kiest ervoor verantwoordelijkheid te nemen om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden. De gemeente Waddinxveen groeit de komende jaren tot een gemeente van rond de 40.000 inwoners. Dit brengt grote opgaven met zich mee. In het coalitieakkoord ‘Groeien aan de Gouwe’ staan op hoofdlijnen de thema’s die de partijen in dat kader belangrijk vinden voor de komende bestuursperiode. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de thema’s duurzaamheid, sociaal domein, wonen en financiën.