Declaraties van het college

Vanaf 1 januari 2015 zijn de declaraties van de burgemeester en wethouders openbaar. Deze declaraties vindt u op deze pagina.

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van de kwetsbare positie van leden van het college van B&W, onder andere door het onderzoek van de media naar de ‘bonnetjes’ van uitgaven door bestuurders. Het gemeentebestuur van Waddinxveen vindt dat vergoedingen aan bestuurders transparant moeten zijn en daarbij hoort een heldere verantwoording van de uitgaven.

Er zijn nog geen declaraties ingediend in 2022.