Verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen woensdag 15 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2023, 11:39

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen van:

 • de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland;
 • het algemeen bestuur van waterschap Rijnland;
 • het algemeen bestuur van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Dit zijn aparte verkiezingen. Sommige regels voor deze verkiezingen verschillen dan ook van elkaar.

U kunt met 2 stempassen stemmen in één van de 18 stemlokalen in Waddinxveen

Uiterlijk zaterdag 25 februari ontvangen de meeste kiezers niet één, maar 2 stempassen van ons. Dit geldt voor inwoners die op 30 januari in Waddinxveen woonden. Eén stempas voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor het waterschap Rijnland. Of voor het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Waddinxveen ligt namelijk in 2 waterschappen.

Met deze stempassen kunt u in elk stembureau binnen Waddinxveen stemmen. Vergeet u dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen? Het overzicht van alle stemlokalen staat op de pagina Waar kan ik stemmen en op de kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst krijgt u uiterlijk zaterdag 4 maart.

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan voor beide verkiezingen op 2 manieren:

 1. door uw stempassen aan een andere kiezer te geven.
 2. door 2 volmachtbewijzen bij ons aan te vragen waarmee een andere kiezer kan stemmen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 1?

 • De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook 2 stempassen van ons hebben ontvangen.
 • Zet allebei op de achterkant van uw stempassen in een speciaal vakje uw handtekening.
 • Vul eerst uw stempassen in. Daarna geeft u ze mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • Voor de waterschap verkiezing geldt dat uw gemachtigde voor hetzelfde waterschap als u moet stemmen. Let hier goed op, want de grenzen van de 2 waterschappen lopen dwars door Waddinxveen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stemmen op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stemmen.

 Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 2?

 • Lever uiterlijk vrijdag 10 maart 17:00 uur een volmachtverzoek bij ons in. Ga daarvoor naar de pagina Hoe kan ik iemand machtigen. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde moet een stempas hebben gekregen voor de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland en een stempas voor hetzelfde waterschap als u.
 • Uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u moet stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs kwijtraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw stem voor de provincie in elk stembureau in Zuid-Holland laten uitbrengen.
 • Uw volmachtstem voor het waterschap kan alleen worden uitgebracht in de gemeenten die in hetzelfde waterschap liggen.

Voor beide manieren geldt

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen per verkiezing uitbrengen. In totaal kan hij/zij dus maximaal 6 keer stemmen; 4 keer voor een ander en 2 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk vrijdag 10 maart, 17:00 uur met uw DigiD een kiezerspas aan. Of doe dat uiterlijk dinsdag 14 maart, 12:00 uur persoonlijk aan de balie. Neem in dat geval ook een identiteitsbewijs mee. Natuurlijk mag u ook via chat, WhatsApp, e-mail, telefoon of balie een invulformulier aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U krijgt van ons 2 kiezerspassen. U mag dan niet meer met uw stempassen stemmen.
 • U kunt met uw kiezerspas voor de provincie alleen in Zuid-Holland stemmen.
 • U kunt met uw kiezerspas voor het waterschap alleen stemmen in het gebied van het waterschap. Let hier goed op, want dit gebied hoeft niet overeen te komen met de provinciegrens.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Heeft u vragen? Chat, app, mail of bel ons gerust

Ook kunt u op www.waddinxveen.nl/verkiezingen kijken. Verder vindt u info op de landelijke website www.elkestemtelt.nl.