Stemmen verkiezing Europees Parlement

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 mei 2024, 09:00

Vorige week zijn de stempassen in Waddinxveen bezorgd. Heeft u geen stempas ontvangen en woonde u op 23 april wel in Waddinxveen? Vraag dan met uw DigiD-inlogcode een vervangende stempas aan. Dit kan tot en met maandag 3 juni 2024. Of doe dat uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Neem in dat geval ook een identiteitsbewijs mee. Zonder stempas kunt u niet stemmen!

Het nieuwe stembureau 20 in het gebouw Wereldwijd is een extra toegankelijk stembureau

En vooral bedoeld voor kiezers die door een (lichte) beperking in alle rust en op hun gemak hun stem willen uitbrengen. We laten daar maximaal 2 kiezers tegelijk in het stemlokaal toe.

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 1. door uw stempas aan een andere kiezer te geven;
 2. door een volmachtbewijs bij ons aan te vragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 1?

 • De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook een stempas van ons hebben ontvangen.
 • Zet allebei op de achterkant van uw stempas in een speciaal vakje uw handtekening.
 • Geef uw stempas pas aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen.
  Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als
  zijn/haar eigen stem.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 2?

 • Lever uiterlijk maandag 3 juni 2024 een volmachtverzoek bij ons in. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u moet
  stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als
  zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs zoek raakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw stem in heel Nederland laten uitbrengen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. In totaal kan hij/zij dus
  maximaal 3 keer stemmen; 2 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk maandag 3 juni 2024 met uw DigiD inlogcode een kiezerspas aan. Of doe dat uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis. Neem in dat geval ook een identiteitsbewijs mee.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U krijgt van ons een kiezerspas; u mag dan niet meer met uw stempas stemmen.
 • U kunt met uw kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen; dit identiteitsbewijs
  mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Tellen van de stemmen is openbaar

Op donderdagavond 6 juni worden vanaf 21:00 uur de stemmen op partijniveau geteld.
Dat gebeurt op alle 20 stembureaus. We maken dan geen voorlopige uitslag bekend, omdat in andere landen in de EU nog tot en met zondag 9 juni wordt gestemd.

Op vrijdag 7 juni worden de stemmen centraal op kandidaatsniveau geteld door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Dat gebeurt die dag vanaf 09:00 uur in een hal op de gemeentewerf, Coenecoop 53. De uitslag van de stemming wordt niet bekendgemaakt, omdat in andere landen in de EU nog tot en met zondag 9 juni wordt gestemd. De vergadering van het GSB wordt na de telling geschorst tot maandagochtend 10 juni.

Op zondagavond 9 juni maakt het ANP vanaf 23:00 uur de voorlopige uitslag op partijniveau voor Waddinxveen bekend. Dat is dus nog niet de officiële uitslag.

Op maandag 10 juni vergadert het GSB vanaf 09:00 uur verder op de gemeentewerf, stelt dan de definitieve uitslag vast en maakt de uitslag daarna bekend op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Iedereen die dat wil, mag bij het tellen van de stemmen op 6, 7 en 10 juni komen kijken.

Heeft u vragen? Chat, app, mail of bel gerust

Kijk dan op de pagina Verkiezingen op onze website. Verder vindt u meer informatie op www.elkestemtelt.nl.