Waddinxveen aardgasvrij in 2050

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door een andere warmtebron, buurt voor buurt. De gemeente Waddinxveen heeft hiervoor een plan gemaakt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte (TVW), waar ook een samenvatting van gemaakt is.

Wat staat er wel in de TVW?

 • Geeft voor alle buurten inzicht in de meest geschikte duurzame oplossing in plaats van aardgas.
 • Geeft voor alle buurten een schatting van het tijdpad naar aardgasvrij.
 • Benoemt startbuurten.
 • Beschrijft hoe we aan de slag gaan in de startbuurten.

Wat staat er niet in de TVW?

 • Nog geen definitief besluit over de andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas.
 • Nog geen uitvoering.
 • Nog geen precies kostenplaatje.
 • Nog geen verplichtingen.

Hoe maken we keuzes voor andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas?

Keuzes maak je niet zomaar, zeker niet keuzes die gevolgen hebben op de woning van inwoners en het bedrijfsgebouw van ondernemers. Daarom zijn er uitgangspunten benoemd, die belangrijk zijn om goede keuzes in de warmtetransitie te maken.

 • Betrouwbaar: Aardgasloze technieken moeten net zo betrouwbaar zijn als wat wij gewend zijn. Ze moeten het doen, en weinig storing geven.
 • Betaalbaar: De overstap van het aardgas af moet betaalbaar zijn voor inwoners, bedrijven en betrokken partijen die de transitie uitvoeren.
 • Duurzaam: Aardgasloze technieken moeten duurzaam zijn en minder CO2 produceren. Dit is goed voor het milieu en het klimaat.

Koken en verwarmen zonder aardgas

Aardgas wordt in woningen gebruikt voor verwarming, warm water en koken. Hoe doen we dat zonder aardgas? De gemeente heeft onderzoek gedaan naar andere mogelijke bronnen van warmte. Er zijn in Waddinxveen meerdere duurzame warmtebronnen, waaronder:

 1. Individuele warmtebronnen (bodemenergie, luchtwarmtepomp en zonnewarmte op dak).
 2. Collectieve warmtebronnen (geothermie of bodemwarmte, duurzaam en bio gas, warmte via water, zonnewarmte op grote schaal en warmte door koeling van gebouwen).
 3. Lokale warmtebronnen (warmte van de glastuinbouw en/of warmte uit het riool).
 4. Bovenregionale warmte-infrastructuur (opwekken, transporteren en opslaan van warmte en kou voor Waddinxveen waarbij we samenwerking met andere gemeente en overheden, zoals de provincie.).
Moeder met 2 kinderen staan poffertjes te maken in de keuken