De Transitievisie Warmte voor uw buurt

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door een andere warmtebron, buurt voor buurt. De gemeente Waddinxveen heeft hiervoor een plan gemaakt. Dit plan heet de “Transitievisie Warmte” (TVW). Op deze pagina leest u wat dit plan betekent voor u en uw buurt. Per buurt staat ook beschreven wat u nu al zelf kunt doen om uw woningen te verduurzamen. 

De Transitievisie Warmte per buurt uitgelegd

Onder de afbeelding kunt u de samenvatting voor inwoners downloaden en bekijken.

De samenvatting is niet helemaal digitaal toegankelijk. Het deel dat niet digitaal toegankelijk is, staat hieronder uitgeschreven.

Kaart met buurten twv

De hoogbouw maakt grote delen van deze buurten kansrijk voor een collectieve oplossing. Warmtebronnen die dichtbij zijn: ondiepe geothermie, restwarmte uit de waterzuiveringsinstallatie (RWZI) en grootschalige zonthermie. De businesscase en capaciteit van deze bronnen moeten we verder onderzoeken. Uit een eerste verkenning blijkt dat ongeveer 3.000 woningen kansrijk zijn voor een warmtenet in Groenswaard, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt.

Wanneer?

Dit is de startbuurt. We onderzoeken of deze buurt tegen 2035 van het aardgas af kan.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Een warmtenet (en groen gas of individuele oplossing aan de westelijk rand van het gebied).

Wat kunt u nu al doen?*

 • Zoveel mogelijk op natuurlijke momenten isoleren naar mimimaal energielabel C-D.
 • Eigenaren die liever een oplossing per woning kiezen, moeten zoveel mogelijk op natuurlijke momenten verder isoleren naar energielabel A-B.
 • Voor de eigenaren van de oudere gebouwen (tot en met jaren ‘40), isolatie naar minimaal energielabel C-D.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Het grootste gedeelte van Zuidplas 80 is geschikt voor een individuele oplossing met warmtepompen. Het kostenverschil met een warmtenet optie is laag. De ontwikkelingen rondom bovenregionale warmtebronnen zoals de RoCa-leiding of het WTS Z-H kunnen een warmtenet oplossing voor deze buurt financieel aantrekkelijk maken.

Wanneer?

We onderzoeken vanaf 2025 of deze buurt tegen 2035 van het aardgas af kan.

Wat is een kansrijke oplossing voor de ze buurt?

Individuele of klein-collectieve oplossing (kans voor eventueel warmtenet wordt verder onderzocht)

Wat kunt u nu al doen?*

 • Zoveel mogelijk op natuurlijke momenten isoleren naar minimaal energielabel A-B.
 • Een hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

In Park Triangel zijn de meest recente woningen al aardgasvrij gebouwd. Maar een duurzaam warmte alternatief voor de overige gebouwen, (al geschikt of makkelijk geschikt te maken voor lage temperatuur oplossingen) blijft nodig. Organisatorisch en financieel gezien heeft een individuele- of klein collectieve oplossing de voorkeur.

Wanneer?

2025 tot 2035.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele of klein-collectieve oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?*

Bij het vervangmoment van de CV-ketel direct overstappen naar aardgasvrije oplossingen (bijvoorbeeld een warmtepomp).

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

In Oostpolderwijk is de meest voor de hand liggende warmtebron De Gouwe (in het oosten). De opbrengst van deze bron is theoretisch voldoende om via een warmtenet alle buurten te voorzien van warmte. Qua schaal en dichtheid is deze buurt geschikt voor aquathermie. Door gebruik van een WKO-oplossing kan ook de warmte uit de airconditioning in het naastliggende winkelcentrum, het schoolcomplex (in ontwikkeling) en het bedrijventerrein worden ingezet.

Wanneer?

2027 tot 2040

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Warmtenet.

Wat kunt u nu al doen?*

Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, gezamenlijke inkoopactie in de buurt) naar minimum energielabel B voor gebouwen gebouwd voor 2005.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Dit is in verhouding een dichtbebouwd gebied met in verhouding oude gebouwen (jaren ‘50 – ‘60). Dit gebied is voor een deel kansrijk voor een warmtenet (als uitbreiding van een eventuele warmtenet in Peter Zuidlaan en Horstenbuurt en Vondelwijk) en voor een deel geschikt voor individuele oplossingen. De Gouwe (aquathermie) is een kansrijke en toereikende warmtebron in dit gebied. Welke warmteoplossing dan ook, hier is een grote isolatieopgave aan de orde.

Wanneer?

2030 tot 2040.

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Warmtenet.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.
 • Hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Dit bedrijventerrein ondergaat een transformatie op middellange termijn, waardoor de toekomstige warmtevraag en dus de toekomstige oplossingsrichting niet te voorspellen is.

Wanneer?

Lange termijn (2035 tot 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Onbekend.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.
 • Hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Het centrum van Waddinxveen bestaat uit een combinatie van oude en nieuwe gebouwen. De oplossingsrichting is daarom nog onzeker. Een groot deel is geschikt voor groen gas. All-electric is een betere oplossing voor pas gebouwde gebouwen. De oplossing is voor een deel afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen in omliggende buurten.

Wanneer?

Lange termijn (2035 to 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Onbekend.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.
 • Hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* De gegeven adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

De Bomenwijk is in verhouding dichtbebouwd gebied waar vooral oudere woningen staan. Er is in de buurt een aantal oude gebouwen (jaren ‘40) die in verhouding moeilijk te isoleren zijn naar midden temperatuur niveau. Daarom kijken we of groen gas hier een goede oplossing is. Een warmtenet kan ook een oplossing zijn, als uitbreiding van een net in een Groenswaard en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt.

Wanneer?

Lange termijn (2035 – 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Groen gas of warmtenet.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt).
 • Hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Het grootste gedeelte van Zuidplas 80 en Zuidplas 90 is geschikt voor een individuele oplossing met warmtepompen. Het kostenverschil met een warmtenet optie is echter laag . De ontwikkelingen rondom bovenregionale warmtebronnen zoals de RoCa-leiding of het WTS Z-H kunnen een warmtenet oplossing voor deze buurt financieel aantrekkelijk maken.

Wanneer?

Natuurlijk tempo (2022 tot 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele of klein-collectieve oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.
 • Jaren ‘60 woningen: Isolatie naar energielabel A/B (denk aan maatregelen zoals HR++ of tripel glazen en kierdichting) op een natuurlijk moment (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt).
 • Een hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

In de Zeeheldenbuurt staan veel oude woningen, die moeilijk(er) te isoleren zijn en met een lage warmtevraagdichtheid. Als groen gas beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving in Waddinxveen zouden deze woningen hiervoor zeer geschikt zijn.

Wanneer?

Lange termijn (2035 tot 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele oplossingen of groen gas.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.

Het buitengebied van Waddinxveen bestaat uit relatief afgelegen gebouwen van allerlei leeftijden. Dit gebied zal vooral individuele oplossingen gebruiken als duurzaam alternatief voor aardgas. Bij voorkeur elektrische oplossingen, of individuele houtkachels in uitzonderlijke gevallen.

Wanneer?

Natuurlijk tempo (2022 tot 2050).

Wat is een kansrijke oplossing voor deze buurt?

Individuele of klein-collectieve oplossingen.

Wat kunt u nu al doen?*

 • Isolatie zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (aanbouw, verbouw, verkoop, aankoop, collectieven inkoopactie in de buurt) naar energielabel C/D.
 • Jaren ‘60 woningen: Isolatie naar energielabel A/B (denk aan maatregelen zoals HR++ of tripel glazen en kierdichting) op een natuurlijk moment.
 • Hybride warmtepomp is een mogelijke tussenoplossing.

* Deze adviezen zijn vrijblijvend. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan door uw gemaakte keuzes in het verduurzamen van uw woning.