Transitievisie Warmte

In het nationale Klimaatakkoord (2019) staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een Transitievisie Warmte. Bekijk de samenvatting voor inwoners.

Wat staat er in de TVW Waddinxveen?

De Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft hoe alle gebouwen, buurten en bedrijventerreinen in de gemeente Waddinxveen tegen 2050 duurzaam verwarmd kunnen worden. Ook staat erin wanneer welke buurt aardgasvrij wordt gemaakt. In de TVW staan nog geen definitieve keuzes. Per buurt wordt namelijk nog een preciezer plan gemaakt samen met inwoners en andere betrokkenen. Dit heet een Buurtuitvoeringsplan (BUP).

De TVW wordt elke 5 jaar aangepast. Hierdoor kunnen we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. In de loop van de tijd wordt door de nieuwere versies van de TVW steeds meer duidelijk welke warmteoplossingen haalbaar zijn in de verschillende buurten van Waddinxveen.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Stoppen met aardgas betekent dat we op een andere manier gaan koken, onze huizen verwarmen en douchen. De TVW vertelt inwoners welke andere mogelijkheden het meest geschikt zijn en op welke termijn het haalbaar is om aardgasvrij te wonen. De uitwerking hiervan gebeurt samen met inwoners en anderen betrokkenen. Het besluit om over te stappen naar een duurzame warmtevoorziening neemt de gemeente pas na een goede studie naar de haalbaarheid. En pas wanneer bekend is wat de gevolgen zijn voor inwoners. We geven ruim van tevoren aan welke nieuwe warmtevoorzieningen worden uitgevoerd. Inwoners kunnen natuurlijke momenten zoals een verhuizing, verbouwing of een kapotte Cv-ketel gebruiken om zich voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.

In de samenvatting van de TVW krijgt u antwoord op de vragen:

  • Wat is de voorlopige planning?
  • Welke alternatieven voor aardgas zijn er in uw buurt?
  • Wat kunt u nu zelf al doen?

De documenten:

Meer informatie over de TVW Waddinxveen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over de TVW? Stel deze dan via ons contactformulier of telefonisch via 14 0182.