Eerste aardgasvrije buurten in Waddinxveen

Waddinxveen is een fijne, groene gemeente. Dit willen we graag zo houden. Daarom maken we plannen om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. We gebruiken dan alleen nog maar schone energie. Zo gaan we klimaatverandering tegen, herstellen we de biodiversiteit en verminderen we het gebruik van grondstoffen.

Aardgasvrij wonen

In heel Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. We kunnen niet allemaal tegelijk van het aardgas af. Dat gebeurt buurt voor buurt. Alle gemeenten maken hiervoor plannen. Ook de gemeente Waddinxveen heeft hiervoor een plan gemaakt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte (TVW), hier is ook een samenvatting van gemaakt.

Nieuws

Inloopbijeenkomst in de startbuurt

Van de inloopbijeenkomsten is een video gemaakt. In de video wordt ook uitleg gegeven over de eerste aardgasvrije wijk in Waddinxveen.

Veel gestelde vragen

Aardgas is een fossiele brandstof die diep in de aarde zit. We gebruiken op dit moment aardgas voor het verwarmen van ons huis, water en om mee te koken. Bij het verbranden van aardgas komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij in de lucht. CO2 is een van de gassen die zorgen voor de opwarming van de aarde. Door deze opwarming verandert ons klimaat. We krijgen onder andere vaker extreme weersomstandigheden, wateroverlast en extreme droogte en hitte.

In 2015 hebben we samen met 195 andere landen in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat we de opwarming van de aarde tegengaan. Voor ons land betekent dit dat we steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken totdat we deze helemaal niet meer nodig hebben. Aardgas valt hier ook onder. In Nederland zijn de afspraken in het Klimaatakkoord (2019) vastgelegd. Hierin staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. Alle gemeenten maken hiervoor plannen.

In ons dagelijks leven gebruiken we aardgas. Bijvoorbeeld om ons huis te verwarmen via een Cv-ketel of om het water uit de kraan of douche warm te maken. Daarnaast koken we vaak op aardgas.   Ook bij de productie van de spullen die we dagelijks gebruiken wordt er door bedrijven en de industrie aardgas gebruikt.

Deze buurten liggen in het noorden van Waddinxveen. GVPH is een afkorting van de buurten Groenswaard 1 t/m 3, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt.

Op dit moment is een collectief warmtenet de meest logische keuze als andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas in deze buurten. Dit warmtenet wordt op dit moment ontwikkeld door de tuinders in het westen van Waddinxveen en is wellicht geschikt om de buurten van GVPH te verwarmen. Om de buurten op tijd aan dit warmtenet aan te kunnen sluiten moeten we op tijd weten of de inwoners dit een andere, duurzame optie voor aardgas vinden. Tussen nu en 2030 gaan we naast GVPH met meerdere buurten starten om uiterlijk in 2050 met alle 22 buurten klaar te zijn. Deze volgorde is te zien in het onderstaande kaartje.

Het Rijk heeft de gemeente aangewezen om de woningen in onze eigen gemeente te helpen om van het aardgas af te gaan. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om een plan te maken hoe de bebouwde omgeving tussen nu en 2050 van het aardgas af gaat. Gemeente Waddinxveen gaat in 2024 met de inwoners van de ‘startbuurt GVPH’ in gesprek.

De gemeente Waddinxveen is verantwoordelijk om samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen te komen tot een andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas voor de buurt. Daarnaast doet de gemeente bijvoorbeeld onderzoek naar welke duurzame oplossingen voor aardgas er beschikbaar zijn in de gemeente. Deze resultaten staan in de Transitievisie Warmte.

Als inwoners vragen we u om mee te denken en mee te doen. Hier zijn de komende twee jaren verschillende momenten voor. De gemeente maakt verschillende manieren mogelijk voor u om van zich te laten horen en opbouwend mee te doen en denken. Zodat er over twee jaar een plan ligt waarin staat hoe de buurten duurzaam aardgasvrij gemaakt worden. Een plan dat we samen gemaakt hebben en waarin we rekening houden met uw wensen en redenen.

Overstappen van aardgas naar een andere, duurzame oplossing is op dit moment niet verplicht. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk wel verplicht. De gemeente wil de komende jaren (2024-2025) samen met u komen tot een andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas die het best bij uw woning past. U leest er meer over in de Transitievisie Warmte.

In heel Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door een andere duurzame warmtebron, buurt voor buurt. Er zijn veel andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas. U kunt hierbij denken aan elektrisch verwarmen door een warmtepomp. Of het gebruik van duurzaam opgewekte andere gassen zoals groengas en waterstof. Of restwarmte vanuit bedrijven en industrie, warmte uit oppervlaktewater of warmte uit diepe boring in de aarde (geothermie). Verschillende combinaties van deze technieken zijn ook mogelijk. 

Er zijn drie verschillende technieken:

  1. Individuele technieken: Dit is een verzameling van technieken die u als eigenaar van een woning zelf kan nemen, dus individueel. Het beste voorbeeld hiervan is de warmtepomp. Voor mensen die zelf al van het aardgas af zijn gegaan, is dit de meest gebruikte techniek.  
  2. Collectieve technieken: Dit zijn de technieken die gezamenlijk met een grotere groep wordt gebruikt, dus collectief. Het beste voorbeeld hiervan is een warmtenet. Om dit mogelijk te maken is meestal een gemeente of een groep inwoners nodig die dit voor een grotere groep organiseert.
  3. Duurzame gassen: Aardgas is een fossiele brandstof en halen we uit de aarde. Een andere optie is het tegenovergestelde: gassen die duurzaam opgewekt kunnen worden. Deze gassen kunnen in plaats van aardgas gebruikt worden om een gebouw of woning te verwarmen.  Voorbeelden hiervan zijn:
  • Groengas. Groengas is CO2-neutraal en wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals groente-, fruit-, of tuinafval, mest, bermmaaisel of slib. Op dit moment wordt er nog niet genoeg aardgas geproduceerd om wijken hiermee te verwarmen.
  • Waterstof: Waterstof is een gas dat gemaakt moet worden. Hier wordt vaak nog aardas bij gebruikt. Dat maakt ook dat waterstof niet altijd duurzaam is. In de toekomst verwachten we dat waterstof op een duurzame manier via zon- en windenergie gemaakt kan worden. De kosten voor de productie van waterstof zijn op dit moment erg hoog. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat waterstof eerst beschikbaar wordt voor de industrie.

We kunnen niet allemaal tegelijk van het aardgas af. Dat gebeurt buurt voor buurt. De buurten GVPH (Groenswaard 1 t/m 3, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt) gaan als eerste wijk in Waddinxveen van het aardgas af. De planning voor deze buurten is om in 2026 de keuze te maken voor een andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas. Hierdoor is de wijk uiterlijk in 2034 aardgasvrij.

Tussen nu en 2034 starten we ook in andere buurten in Waddinxveen. U vindt de planning in de Transitievisie Warmte en op de pagina Samenvatting Transitievisie Warmte. U kunt ook een advies krijgen over wanneer u aan de beurt bent en wat een logische andere, duurzame oplossing voor uw woning is. Wilt u weten wat dit betekent voor uw buurt en uw huis? Vul dan de vragenlijst voor Advies warmtetransitie in. U krijgt dan gratis advies via de e-mail. Daarin staat wat en wanneer er in uw buurt iets gaat gebeuren. Ook krijgt u informatie over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. Dit is alleen bedoeld voor inwoners van Waddinxveen.

Als uw ketel aan vervanging toe is, maar u wilt graag de keuze van de buurt afwachten is dat begrijpelijk. In dat geval kunt u uw installateur om advies vragen. Zij kunnen misschien de levensduur van uw installatie verlengen. U kunt ook eventueel een cv-ketel voor de tussentijd leasen. Het beste is om uw installateur te vragen naar de beste optie voor uw situatie.

Weet u al welke keuze u gaat maken voor uw woning? Dan kunt u nu al van het aardgas af. De gemeente en het Rijk bieden subsidie aan. Op de website van het Duurzaam Bouwloket kunt u een overzicht krijgen van de mogelijke subsidies.

Tijdens het maken van plannen en bedenken van andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas kunt u ook al zelf aan de slag. U hoeft hiervoor niet af te wachten wat het eindresultaat is. Wilt u weten wat dit betekent voor uw buurt en uw huis? Vul dan de vragenlijst voor Advies warmtetransitie in. U krijgt dan gratis advies via de e-mail. Daarin staat wat en wanneer er in uw buurt iets gaat gebeuren. Ook krijgt u informatie over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van uw woning of vervangen van uw kooktoestel voor inductie.