Stempas verkiezing Europees Parlement

24 april 2024, 08:00

U krijgt voor 18 mei een stempas

Met uw stempas kunt u in elk stembureau binnen Waddinxveen stemmen. Vergeet u dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen? Het overzicht van alle stemlokalen vindt u op www.waddinxveen.nl/verkiezingen en in de bijlage bij uw kandidatenlijst. Deze kandidatenlijst krijgt u uiterlijk zaterdag 25 mei 2024.

U kunt in Waddinxveen in één van de 20 stemlokalen stemmen. Dit geldt voor inwoners die op 23 april 2024 in Waddinxveen stonden ingeschreven. Het nieuwe stembureau 20 in het gebouw Wereldwijd is een extra toegankelijk stembureau. En vooral bedoeld voor kiezers die door een (lichte) beperking in alle rust hun stem willen uitbrengen. We laten daar maximaal 2 kiezers tegelijk in het stemlokaal toe.

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 1. door uw stempas aan een andere kiezer te geven;
 2. door een volmachtbewijs bij ons aan te vragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 1?

 • De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook een stempas van ons hebben ontvangen.
 • Zet allebei op de achterkant van uw stempas in een speciaal vakje uw handtekening.
 • Geef uw stempas pas aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van keuze 2?

 • Lever uiterlijk maandag 3 juni 2024 een volmachtverzoek bij ons in; ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Natuurlijk mag u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u moet stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs zoek raakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.
 • U mag uw gegeven volmacht later niet meer intrekken.
 • U kunt uw stem in heel Nederland laten uitbrengen.

Voor beide manieren geldt:

 • U mag zelf niet meer stemmen.
 • Uw gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. In totaal kan hij/zij dus maximaal 3 keer stemmen; 2 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar dan buiten Waddinxveen?

Vraag dan uiterlijk maandag 3 juni 2024 met uw DigiD inlogcode via onze website een kiezerspas aan. Of doe dat uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. Neem in dat geval ook een identiteitsbewijs mee.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U krijgt van ons een kiezerspas; u mag dan niet meer met uw stempas stemmen.
 • U kunt met uw kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.
 • Ook met een kiezerspas heeft u een identiteitsbewijs nodig om te stemmen; dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Heeft u vragen?

Kijk dan op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Verder vindt u meer informatie op www.elkestemtelt.nl.