Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

2 november 2023, 17:01

De gas- en energieprijzen zijn hoog. Daarom stelt de Rijksoverheid in 2023 € 1.300,00 per huishouden beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen de energietoeslag uiterlijk eind november automatisch op hun rekening. Dit zijn huishoudens die van ons een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen. Zij krijgen een brief met meer informatie. Inwoners die vorig jaar zelf de energietoeslag aanvroegen en ontvingen, krijgen ook een brief. Hierin wordt uitgelegd wat zij moeten doen. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen zelf de energietoeslag aanvragen via www.waddinxveen.nl/energietoeslag. Dit kan vanaf 1 december 2023 tot 31 maart 2024.

De energietoeslag is er voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm

Dit is voor alleenstaanden een netto inkomen van € 1.502,53 en voor pensioengerechtigden € 1.676,71. Voor samenwonenden/gehuwden is dit € 2.146,46 en voor pensioengerechtigden € 2.276,85. Deze bedragen zijn netto-inkomsten per maand uit loon, pensioen of uitkering, zonder vakantietoeslag. Kinderbijslag en toeslagen van de Belastingdienst zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag rekenen we niet mee. Ook telt uw spaargeld (vermogen) niet mee. Elk huishouden krijgt hetzelfde bedrag van € 1.300,00. Huishoudens die eerder dit jaar een voorschot van € 500,00 ontvingen, krijgen nu dus nog € 800,00.

De energietoeslag zelf aanvragen

Huishoudens die niet automatisch de energietoeslag krijgen, kunnen de toeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 1 december 2023 via www.waddinxveen.nl/energietoeslag. Op dit moment zijn we nog bezig met het regelen van het aanvraagproces. Dit kost tijd. Daarom is het nu nog niet mogelijk de energietoeslag aan te vragen. Zodra het wel mogelijk is een aanvraag te doen, staat dat op onze website. Na de aanvraag zorgen we ervoor dat de energietoeslag zo snel mogelijk overgemaakt wordt.

Inwoners met een lopende schuldregeling kunnen de energietoeslag ook aanvragen

Want deze inwoners hebben onderaan de streep ook een laag inkomen. Zij moeten namelijk tijdens een lopende schuldregeling verplicht aflossen aan de schuldeisers.